Strategiatyön aloitusseminaari järjestettiin 25.11.2015

Juha Sipilän hallitus on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet lisätä uusiutuvaa energiaa, kasvattaa energiaomavaraisuutta sekä lisätä biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä askeleina kohti fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista.

Suomen tavoitteena on nostaa kestävällä tavalla uusiutuvan energian osuus 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin ja lisätä energiaomavaraisuus yli 55 prosenttiin. Tämä perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisäämiseen.

Näiden tavoitteiden toteuttaminen päämääränä käynnistettiin vuoteen 2030 tähtäävän energia- ja ilmastostrategian valmistelu. Aloitusseminaarissa oli noin 160 osallistujaa ja verkkolähetystä seurasi lähes 100 henkilöä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen.

Seminaarin esitykset ovat katsottavissa täällä. Esityskalvot löytyvät sivun alalaidasta.

Aloitusseminaarin ohjelma

8.30 Avauspuheenvuorot

    Elinkeinoministeri Olli Rehn

    Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

    Laskelmat ja skenaariot energiamuutoksen takana
    Tiina Koljonen, tutkimustiimin päällikkö, VTT

9.15 Kommenttipuheenvuorot

    Parlamentaarisen komitean linjauksista käytännön toimiin
    Kansanedustaja Kaj Turunen, Eduskunnan Talousvaliokunnan puheenjohtaja

    Helsingin suunta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta
    Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Helsingin kaupunki

    Ravinneremontti: Hiilensidontaa ja uusiutuvaa energiaa tuottavasta maasta
    Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK

    Ratkaiseeko älykäs sähköverkko vaihtelevan tuotannon haasteet?
    Professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

    Öljyn käytön puolittaminen: millä keinoilla onnistumme?
    Toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljy- ja biopolttoaineala ry

    Energiateollisuuden rooli uusiutuvan energian aikakaudella
    Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry

    Onko energia- ja ilmastotavoitteiden kunnianhimo riittävä?
    vs Toiminnanjohtaja Leo Stranius, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

    Energia- ja ilmastostrategian tuomat odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle
    Strategiajohtaja Hannu Anttila, Metsä Group

10.45–11.00 Keskustelu