Alueellinen läsnäolo ja monipaikkaisuus

Selvityshenkilön toimeksianto

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui 30.8.2019 kaupunginjohtaja Tytti Määtän selvittämään elinkeinoministerin alaan kuuluvien organisaatioiden alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden hyödyntämisen potentiaalia.

Asettamiskirje

Selvityshenkilön tehtävänä on selvittää:  

 • Onko elinkeinoministerin alaisessa valtionhallinnossa ja alaan kuuluvissa organisaatioissa mahdollisuuksia: 
  • tarkistaa, ovatko organisaatioiden nykyiset sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset
  • vahvistaa alueellista läsnäoloa koko Suomessa?
  • lisätä etä- ja joustotyötä?
 • Voitaisiinko esimerkiksi ELY-keskusten toimipisteitä hyödyntää laajemmin selvityksen kohteena olevien organisaatioiden henkilöstön työskentelytiloina?
 • Voitaisiinko valtion ja kuntien sopimuksin edesauttaa selvityksen kohteena olevien organisaatioiden edustautumista alueilla tai monipaikkaista työskentelyä?
 • Mitä monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden nykyistä laajempi käyttöönottaminen edellyttäisi johtamiselta? Mitä tukea siihen tarvittaisiin?
 • Miten monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta voitaisiin edistää hallinnonalojen välisenä yhteistyönä?
 • Miten muuten työ- ja elinkeinoministeriö voisi edistää monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta?
 • Millaisilla kokeiluilla monipaikkaisuutta ja etätyön lisääntymistä voisi vauhdittaa?

Selvitystyö tehdään elinkeinoministerin ohjauksessa.

Tiedote 30.8.2019: Tytti Määttä selvittämään alueellista läsnäoloa ja monipaikkaisuutta

Ohjausryhmä tukemaan selvityshenkilön työtä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 27.9.2019 ohjausryhmän tukemaan selvityshenkilö Tytti Määtän työtä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Jari Partanen Antti Rinteen hallituksen aikana ja valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen Sanna Marinin hallituksessa.

Ohjausryhmän tehtävänä on

 • toimia selvityshenkilön tukena työn käytännön toteuttamisessa
 • tarjota selvityshenkilölle tausta-aineistoja, kuten tilastoja, tutkimuksia ja selvityksiä
 • tarjota asiantuntijaverkoston osaaminen selvitystyön tueksi
 • tuoda ideoita ja tarkastelukulmia aiheeseen
 • toimia yhteyslinkkinä selvityshenkilön ja taustaorganisaatioiden välillä.

Ohjausryhmän asettamiskirje