Alueellinen läsnäolo ja monipaikkaisuus

Selvityshenkilön toimeksianto

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui 30.8.2019 kaupunginjohtaja Tytti Määtän selvittämään elinkeinoministerin alaan kuuluvien organisaatioiden alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden hyödyntämisen potentiaalia.

Asettamiskirje

Tiedote 30.8.2019: Tytti Määttä selvittämään alueellista läsnäoloa ja monipaikkaisuutta

Ohjausryhmä tukemaan selvityshenkilön työtä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 27.9.2019 ohjausryhmän tukemaan selvityshenkilö Tytti Määtän työtä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Jari Partanen Antti Rinteen hallituksen aikana ja valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen Sanna Marinin hallituksessa.

Ohjausryhmän asettamiskirje

Välikatsaus ja kuulemistilaisuus 20.1.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti Oulussa 20.1.2020 tilaisuuden käynnissä olevasta selvitystyöstä.

Kuulemistilaisuuden ohjelma 

Loppuraportin luovutus 

Selvityshenkilö luovutti raporttinsa keskiviikkona 25.3.2020 etäyhteyden kautta ministeri Lintilälle. 

Tiedote 25.3.2020: Selvitys: Alueellista läsnäoloa ja paikkariippumatonta työtä on mahdollista lisätä elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa

Selvityshenkilö Tytti Määtän loppuraportti: Suunta paikkariippumattomaan työhön ja entistä parempaan alueelliseen läsnäoloon