Alueelliset innovaatiot ja kokeilut

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi pääministeri Sipilän hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista. Tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.

 Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) sisältää kolme työkalua:

  • Ennakoidun rakennemuutoksen toimet (ERM),
  • Valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset ja
  • Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden rakentamisen.

Toimenpiteisiin on käytössä yhteensä 30 miljoonan euroa vuosille 2016 – 2018 (keskimäärin 10 miljoonaa euroa vuosittain). Määrärahasta noin puolet suunnataan sopimusten toteuttamiseen ja noin puolet ERM–toimiin. Vuonna 2016 AIKO -varoja jaettiin 9,0 miljoonaa euroa. Aluekohtaiset rahoitusosuudet alla olevassa liitteessä.

Ennakoidun rakennemuutoksen hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa toimintatapaa. Alueita kannustetaan omiin vahvuuksiin perustuvaan erikoistumiseen ja kokeiluihin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen keskittymällä muutamiin strategisiin kehittämisen kärkiin.  Parhaiden ehdotusten tehneiden kaupunkien kanssa tehtiin vuonna 2016 kasvusopimukset. Pääkaupunkiseudun kanssa solmittiin kasvusopimus osana metropolipolitiikkaa.

Kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on uusi aluekehittämisen työkalu. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Valtio solmii yhden – kahden kasvuvyöhykkeen kanssa strategisen sopimuksen vyöhykkeiden kehittämiseksi.

Lisätietoja: Jarmo Palm