Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016-2019

Aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille yhteinen strategia-asiakirja hyväksyttiin 12.11.2015.

Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Valtion aluehallinto toteuttaa osaltaan hallitusohjelman strategisia tavoitteita tehokkaasti ja toimintatapoja uudistaen. Yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden vahvuuksiin perustuvalle kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.

Kolme painopistettä

  1. Ihmiset ja yhteisöt: Tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia, terveyttä, osaamista ja työllisyyttä sekä parantaa osallisuutta ja turvallisuutta..

  2. Yritykset ja elinkeinot: Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ennakoivasti ja kestävästi.

  3. Ympäristö ja luonnonvarat: Tavoitteena on edistää ympäristön hyvää tilaa ja tuottaa kasvua luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Valtion aluehallinnon toimintatavat uudistetaan. Toimintatapamuutoksina korostuvat sujuvat palvelut, alueiden vahvuuksien hyödyntäminen ja vuorovaikutteinen kehittäminen.

Lisätietoja: Tarja Reivonen