Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia antaa suunnan valtion aluehallinnon toiminnalle

Valtion aluehallinnon yhteinen strategia-asiakirja vuosille 2020-2023, Kestävää tulevaisuutta tekemässä – ihmisten ja alueiden parhaaksi, ohjaa aluehallinnon virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa sekä kirittää niitä uudistamaan toimintaansa tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Valtion aluehallinnon – aluehallintovirastojen (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) – toimialat ja tehtävät ovat moninaiset. Virastojen tehtäviin kuuluu kehittämistä, ohjausta ja valvontaa, perusinfran toimivuudesta ja ylläpidosta vastaamista sekä kansalaisten ja yritysten oikeusturvasta ja palveluista huolehtimista. Laajan toimintakentän keskeisimmät tavoitteet on koottu strategia-asiakirjaan yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Asiakirjassa strategiset painopisteet on jaettu kolmeen sisältöalueeseen:

  • turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta,
  • lisäämme elinvoimaa ja
  • tavoittelemme hiilineutraaliutta.

Toiminnan kehittämiselle on asetettu kolme painopistettä:

  • asiakkuudet ja digitalisaatio,
  • yhteiset toimintatavat ja kumppanuudet sekä
  • henkilöstö ja työyhteisö.

Valitut painopisteet toteuttavat hallitusohjelman linjauksia ja niissä heijastuvat myös toimintaympäristön muutos sekä virastojen tehtävät määrittävä lainsäädäntö.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain. Seurannan avulla pystytään arvioimaan, ovatko esimerkiksi peruspalvelut Suomessa alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla, käytetäänkö luonnonvaroja kestävästi, onko yhä useampi toiminta- ja työkykyisenä mukana muuttuvassa työelämässä sekä onko uusia työpaikkoja ja yrityksiä syntynyt.

Kansalaisille ja yrityksille tämä kaikki tiivistyy sujuvaksi ja saumattomaksi asioinniksi sekä parhaan asiantuntemuksen ja tiedon helpoksi saatavuudeksi. Yhteiskunnan kokonaisuuden näkökulmasta strategian mukainen toiminta edistää osaltaan palvelujärjestelmän ja oikeusturvan toimivuutta sekä elin- ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.