Alueiden uudistumisen neuvottelukunta

Valtioneuvosto asetti 17.12.2015 laajasti aluekehittämisen kokonaisuutta tarkastelevan Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) hallituskaudeksi. Aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä on toiminut alueiden kehittämislain mukainen alue- ja rakennepolitiikan asioihin keskittynyt neuvottelukunta (ARNE).

Neuvottelukunnan tehtävänä oli

  • linjata laajasti aluekehittämiseen liittyviä strategisia kokonaisuuksia ja rahoitusta
  • linjata ja yhteen sovittaa eri hallinnonalojen toimia aluekehittämisessä
  • linjata hallituskaudelle laadittava aluekehittämispäätös sekä muita merkittäviä alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia
  • seurata ja ennakoida alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta

Puheenjohtajana toimi elinkeinoministeri Mika Lintilä. Jäsenistöön kuului kansliapäälliköt liikenne- ja viestintäministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja ympäristöministeriöstä sekä Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja. Neuvottelukunnassa oli maakuntien liittojen, ELY-keskusten, aluehallintovirastojen sekä suurten kaupunkien edustus. Neuvottelukunnassa oli myös kaksi edustajaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Lisätietoja: Tarja Reivonen