Alueiden verkostoyhteistyön toimintamalli

Selvityshankkeen päätavoitteena on kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista. Lisäksi hanke tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi. Hankkeessa selvitetään, millainen toimintamalli tukisi parhaiten alueiden omaehtoista ja monimuotoista verkottumista sekä vertaisoppimista. Toiseksi tarkastellaan, kuinka verkostot voisivat tukea kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden toteutusta.

Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2019 päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Sen toteuttaa MDI yhdessä Forefront Oy:n ja Nordregion kanssa.

Hankkeen loppuseminaari

Hankkeen tuloksia ja esimerkkejä verkostoyhteistyöstä Ruotsista ja Norjasta käsiteltiin loppuseminaarissa 13.2.2020. Loppuraportti suosituksineen valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.

Seminaarin ohjelma

Laasonen ja Kolehmainen

Mattila

Olesen

Olsson

Urjankangas