Aluekehittämispäätöksen 2024–2027 valmistelu

Aluekehittämispäätös laaditaan aina jokaisen hallituskauden alussa. Orpon hallituksen aluekehittämispäätös valmistellaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Aluekehittämispäätös valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Päätöksen valmistelua ohjaa alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE), jonka valmisteluverkosto on keskeinen valmistelua tekevä työryhmä.

Aluekehittämispäätöksen valmistelun taustalla ovat hallitusohjelma ja vuonna 2022 julkaistu Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 -tulevaisuustyö.

Aluekehittämispäätöksen valmistumisen jälkeen ministeriöt laativat maakuntien liittojen kanssa toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Alkuvuodesta 2024 valmistuvassa suunnitelmassa määritellään askelmerkit hallituskauden aluekehittämistoimille.

Lisätietoja: Petra Stenfors