EU:n kilpailukykyministerikokous käsittelee kuluttajansuojaa ja EU:n teollisuuspolitiikkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö 17.2.2017 10.37
Tiedote

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 20.2.2017. Suomea kokouksessa edustavat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Ministerit hakevat yleisnäkemystä komission ehdotukseen asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä.

Ministerit saavat myös tilanneselvityksen ehdotuksesta asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta.

Muissa kuin lainsäädäntöasioissa keskustellaan aluksi kilpailukykytilanteen tarkistamisesta aineettomien investointien näkökulmasta. Lisäksi keskustellaan eurooppalaisesta ohjausjaksosta (2017) ja siihen liittyen vuotuisesta kasvuselvityksestä julkisten hankintojen osalta. Komissio esittelee myös tiedonannon Start-up- ja scale-up-yrityksiä koskevasta aloitteesta.

Komissio tiedottaa myös Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelmasta, yhtenäisen patentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen täytäntöönpanon ja käyttöönoton viimeistelystä sekä palvelupaketista.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tuuli-Maaria Aalto, TEM, p. 029 504 7077
erityisasiantuntija Akseli Koskela, TEM, p. 029 504 8267
viestintäasiantuntija Jenni Hakala, TEM, p. 050 386 9942