Ilona Lundström: Suomalainen digiosaaminen erinomaista. Globaalissa kilpailussa ratkaisujen pitää olla maailman parhaita.

16.9.2016 8.45
Uutinen

Elinkeino- ja innovaatio-osaston ylijohtaja Ilona Lundström toi Reboot Finland -terveiset 15.9. järjestettyyn Turku Smart City -seminaariin. Seminaarin aiheena oli tänä vuonna innovatiiviset julkiset hankinnat.

Elinkeino- ja innovaatio-osaston ylijohtaja Ilona Lundström toi Reboot Finland terveiset 15.9. järjestettyyn Turku Smart City -seminaariin. Seminaarin aiheena oli tänä vuonna innovatiiviset julkiset hankinnat.

Lundström korosti puheenvuorossaan, että Suomessa on paljon erinomaista osaamista ja digitaalinen huippuosaaminen on perinteisesti ollut Suomen vahvuus. Lähes 100-vuotias Suomi-neito tarvitsee kuitenkin uudelleen käynnistämistä. Reboot Finlandissa on kyse koko Suomen uudelleen käynnistämisestä kasvun ja hyvinvoinnin vauhdittamiseksi. Niin yritykset kuin julkiset toimijatkin haastetaan mukaan tekemään asioita paremmin ja valjastamaan asiakastarpeen uuden kasvun lähteeksi.

Lundström painotti myös, että suomalaisten yritysten ja kaupunkien tavoitteiden tulisi olla riittävän kunnianhimoisia.

- Tavoitteena pitäisi olla maailman paras Turku ei vain Suomen paras, koska kilpailu on globaalia. Suomalainen digiosaaminen on erinomaista, mutta suomalaisten yritysten ja julkisten toimijoiden pitää pystyä tarjoamaan maailman parhaita ratkaisuja asiakkaille ja tunnistaa asiakkaiden tarpeet, kertoi Lundström.

Reboot Finlandin tavoitteena on Suomen itsenäistymisen juhlavuotena toteuttaa 100 uudistavaa digitekoa. Uudistava digiteko voi olla esimerkiksi hackathon, joka on nopea tapa tuottaa uusia ratkaisuja.

Lundström kertoi, että hackathonit ovat tärkeä osa Rebootia, mutta ei ainoa. Reboot Finlandilla halutaan saattaa erilaisia toimijoita yhteen ja antaa välineitä uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen. Esimerkiksi Hanselin kanssa on tehty opas hackathoneista innovatiivisten julkisten hankintojen menettelynä. Reboot Finlandia tehdän eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Ottamalla kuntalaiset ja kansalaiset mukaan kehittämiseen voidaan varmistaa, että he saavat parhaan mahdollisen tuotteen ja palvelun.

Turku Smart City Smart People järjestettiin toisen kerran tänä vuonna, ja seminaari toi yhteen Turun alueen yrityksiä ja julkisia toimijoita. Muissa puheenvuoroissa kuultiin Turun kaupunginjohtajan Randellin ja alueen yritysten näkemyksiä ja esimerkkejä julkisten hankintojen innovatiivisuuden mahdollisuuksista ja haasteista.

Puheenvuoroissa korostui, että innovatiiviset julkiset hankinnat tarjoavat kaupungeille mahdollisuuden ostaa parempia ratkaisuja. Innovatiivisten julkisten hankintojen tekeminen vaatii kuitenkin osaamista ja rohkeutta. Ratkaisut tuottavat asiakkaille lisäarvoa. Seminaarin lopussa yritykset pitchasivat omia ratkaisujaan ja Turun kaupunki pitchasi yrityksille munpalvelut.fi palvelualustan kehittämisestä tavoitteena uudet kumppanuudet yritysten kanssa.