Kaivannaisalan tutkimusstrategia vahvistaa alan osaamista Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö 21.4.2015 10.19
Tiedote

Raaka-aineiden tarve tulee olemaan suurta vielä pitkään kaikkialla maailmassa. Kaivannaisalan tulee kehittää yhä uusia läpimurtotuotteita ja -palveluja sekä liiketoimintamalleja koko arvoketjulle ja materiaalien kierrätykseen. Tutkimustoiminnalla edesautetaan merkittävästi alan kehitystä.

Näin todetaan Suomen kaivannaisalan tuoreessa tutkimusstrategiassa, joka julkistettiin Helsingissä 21.4.2015. Strategian tavoitteena on turvata kaivannaisalan kansainvälisesti korkeatasoinen perustutkimus ja huippuosaaminen, edesauttaa kestävän liiketoiminnan kasvua sekä tuottaa läpimurtoinnovaatioita ja uusia liiketoimintamalleja.

Kaivannaisalan tutkimustarpeisiin vaikuttavat yleiset yhteiskunnalliset tarpeet. Näistä merkittävimmät ovat kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttäminen kaikkiin toimiin, resurssitehokkuuden lisääminen kiertotalouden rakentaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen.

Tutkimuksen tulee osaltaan mahdollistaa systeemisten innovaatioiden kehittymistä alalla. Tutkimusteemat kohdennetaan aloille, jotka toteuttavat strategian päämääriä. Näitä ovat: 1) Suomen resurssipohjan turvaamien ja laajentaminen, 2) mineraaliainesten materiaaliominaisuudet osana kiertotaloutta, 3) jätteestä varallisuudeksi, 4) energia ja resurssitehokkuus, 5) digitalisaatio ja 6) ennakointi ja hyväksyttävyys.

Strategiassa esitetään myös toimenpiteet kansallisen yhteistyön kehittämiseen ja tutkimuskeskittymien vahvistamiseen sekä tutkimuksen rahoitukseen.

Strategia on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa
https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/suomen_kaivannaisalan_tutkimusstrategia.98033.xhtml

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Maija Uusisuo, TEM, p. 029 506 0222