Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri maakuntavalmistelijoiden käyttöön

4.12.2018 17.13
Tiedote

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset ovat valmistuneet ja maakuntauudistuksen valmistelijoiden käytettävissä. Kasvupalvelujen kokonaisuudesta on tehty toiminnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus, joka olisi riittävän yksityiskohtainen kehitystyön ohjaamiseksi.

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus on laadittu vakiintuneen vaiheen tavoitetilaksi ja tukemaan esimerkiksi valtakunnallisen ja maakuntien kasvupalvelujen toimintamallien rakentamista sekä sähköisten palvelujen kehittämistä.

Kokonaisarkkitehtuurin merkitys korostuu erityisesti muutostilanteissa, joissa on mukana eri osapuolia, joiden on sovitettava yhteen toimintaansa. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa ja toimivat reittinä strategiasta toteutukseen. Ne ovat kehittämisen, jäsentämisen ja kommunikoinnin välineitä, mutta ne kattavat myös yhteiset työkalut ja yhteiset suositukset ja linjaukset, jotka ohjaavat toteuttamista.

Toivommekin, että kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin kuvakset auttavat maakuntia hahmottamaan työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväkokonaisuuttaa ja digikehitystä ja sovittamaan tätä kokonaisuutta maakunnissa tehtävään kehitustyöhön.

Koska kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu jatkuu edelleen ja eikä lainsäädäntöä ei ole vielä vahvistettu, kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia täydennetään valmistelun edetessä.

Kuka tarvitsee kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia?

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu kasvupalvelu-uudistukseen sekä maakunta- ja sote-uudistukseen osallistuvien tahojen käyttöön kasvupalvelu-uudistuksen toteutuksen suunnittelemista ja toiminnan käynnistämistä varten sekä toiminnan vakiintuneen vaiheen lähivuosien tavoitetilaksi.

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu erityisesti seuraaville tahoille:

  • Maakuntavalmistelun johdolle päätöksenteon tueksi.
  • Ministeriöille, kasvupalvelu- ja maakuntauudistukseen osallistuville hallinnonaloille päätöksenteon sekä suunnittelun tueksi.
  • Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kasvupalvelutoimijoille
  • Uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville arkkitehdeille yhteisen ja keskenäänyhteensopivan maakuntakohtaisen kasvupalveluarkkitehtuurin luomiseksi.
  • Kasvupalveluarkkitehtuuriin kytkeytyville sidosryhmille kokonaisuuden ja sen tavoitetilan hahmottamiseksi.

Tutustu kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin aineistoihin