Kasvupalvelupilottien tulospalkkiomallit tiukassa työstössä

5.11.2018 15.14
Tiedote

Ensi vuoden alussa käynnistyvissä kasvupalvelupiloteissa yksi keskeinen osa ovat palveluhankintojen tulosperusteisten palkkiomallien kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palveluntuottajien korvauksissa painotetaan pääosin tuloksia suoritteiden sijaan. Uusi malli haastaa niin järjestäjä- kuin tuottajakentän, sillä perinteisempi tapa on ollut ostaa palveluntuottajilta suoritteita, kuten koulutuksia, valmennuksia - sitomatta hankintoihin tiukkoja tulosperusteisia tavoitteita. Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteena on lisätä palveluiden vaikuttavuutta, johon tulosperusteinen palkkiomalli on yksi tärkeä työväline.

Kasvupalvelupilottien valmistelijat kokoontuivat TEM:n ja KEHA-keskuksen järjestämään tulospalkkiotyöpajaan Helsinkiin 31.10. Päivän vähintäänkin kunnianhimoisina tavoitteina oli edistää kunkin alueen tulospalkkiomallin rakentumista, sparrata ja oppia. Kuten jokaisen hyvän työpajan kohdalla pitää todeta; keskustelu oli hyvää ja sitä oli riittävästi.

Osallistujista oli selkeästi aistittavissa, että pilottien valmistelussa on tekemisen meininki päällä ja ollaan jonkin uuden äärellä. Keskustelusta kävi ilmi, että harjoitus ei ole helppo, saati yksinkertainen. Samaan hengenvetoon täytyy kuitenkin todeta, että valmistelijat haluavat viedä uudenlaista toimintatapaa vahvasti eteenpäin.

Ajoittain jopa kiivaaksi käydyssä työskentelyssä käsiteltiin mm. markkinavuoropuhelujen merkitystä palkkiomallien rakentamisessa, laadun määrittelemisen haasteellisuutta, palkkiomallien roolia palvelumarkkinoiden kehittämisessä sekä miten heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden edistymistä voitaisiin seurata portaittain.

Valmistelijoiden yhteinen näkemys on, että kerralla ei kannata hypätä syvään päätyyn, vaan asteittainen siirtyminen kohti tulosperusteisuutta tukee parhaiten markkinoiden syntymistä sekä osaltaan mahdollistaa myös pienten tuottajien mukaan tulemisen. Jatkuva markkinavuoropuhelu saa myös laajasti kannatusta. Vuoropuhelulla kehitetään sekä ostamisosaamista että palvelujen laatua.

Kasvupalvelupilotteja on valmisteltu alueiden tarpeet edellä ja pilotit ovatkin keskenään erilaisia. Tämä näkyy myös pilottien tulospalkkiomalleissa. Vaikka yksinkertaisempaa olisi rakentaa samanlainen palkkiomalli jokaiseen pilottiin, on erinomaisen hyvä, että piloteista saadaan kokemuksia erilaisista palkkiomalleista. Kasvupalvelupilottien nimenomainen tarkoitus on saada kokemuksia eri käytännöistä, olivatpa ne hyviä tai vähemmän onnistuneita.

Kasvupalvelupiloteissa meillä on nyt hyvä tilaisuus uudistaa työnhakijoiden palvelutarjontaa syventämällä yhteistyötä yksityisen ja järjestömaailman kanssa sekä opettelemalla uudenlaisia palvelujen hankintatapoja. Tätä tilaisuutta ei kannata hukata. Seuraavassa pajassa käymmekin tiukalla otteella yritysten kehittämiseen keskittyvien pilottien haasteisiin.

Pilottiterveisin
Lari Anttonen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Lue lisää kasvupalvelupiloteista alueuudistus.fi-sivustolta: www.alueuudistus.fi/kasvupalvelupilotit