Kotouttamisen edistämisen yhteensovittamisvastuu tulee maakunnille

10.10.2018 15.07
Uutinen

Maahanmuuttajien kotoutumislaki on osa maakuntauudistuksen kokonaispakettia. Eduskunnan käsiteltävänä on lakiesitys, jossa maahanmuuttajien kotouttamisvastuita ollaan muuttamassa. Tarkoituksena on, että maakunta vastaisi jatkossa maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen koordinoinnista. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen tiivistää asiaa MaakuntaTV:ssä.

Maakunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta maakunnassa. Maakunta yhteensovittaa kotouttamisen suunnittelun yhteen alueensa kuntien kanssa.

Kunta säilyy jatkossakin keskeisenä kotouttamisen toimijana eikä nyt annetulla esityksellä muuteta kunnan yleisvelvoitetta vastata kunnan maahanmuuttaja-asukkaiden kotoutumista edistävien palveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä kuntatasolla.

Valtion kotoutumista edistävät toimet pysyvät ennallaan. Kotoutumislaissa määritelty ministeriöiden välinen yhteistyö jatkuu. Valtioneuvosto päättäisi jatkossakin kotouttamisen valtakunnallisesta kehittämisestä laatimalla valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Maahanmuutto Suomeen on viime vuosina monipuolistunut ja lisääntynyt. On tärkeää, että maahanmuuttajaväestön tarpeet huomioidaan julkisia palveluja järjestettäessä ja maahanmuuttajille tarjotaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä sekä palveluja. Hyvät etniset suhteet edistävät maahanmuuttajien kotoutumista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jokaisen yhdenvertaisuus ja maahanmuuttajat yhteiskunnan jäseniksi toivottava asenneilmapiiri ovat kotoutumisen edellytyksiä.

Katso työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläisen haastattelu MaakuntaTV:ssä

Tutustu tarkemmin: