TE-palveluja tehostetaan henkilöstöä ja ostopalveluja lisäämällä

Työ- ja elinkeinoministeriö 8.12.2016 12.04
Tiedote
TE-palveluja tehostetaan henkilöstöä ja ostopalveluja lisäämällä

TE-toimistoihin palkataan lisää henkilöstöä työnhakijoiden tihennettyjen haastattelujen käynnistämiseksi vuoden 2017 alussa. Samalla laajennetaan ostopalvelujen käyttöä. Tavoitteena on työttömien nopea työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy, avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti syksyn 2016 budjettiriihessä tehostaa työvoimapalveluja ja lisätä yksityisten palveluntuottajien käyttöä TE-palveluissa. Hallitus antoi 20.10.2016 esityksen työnhakijoiden haastattelujen järjestämisestä kolmen kuukauden välein.

Hallitus myönsi vuoden 2017 talousarvioesityksessä TE-palvelujen tehostamiseen ja työnhakijoiden haastattelujen järjestämiseen 17 miljoonan euron määrärahan. Siitä 10 miljoonaa euroa kohdennetaan TE-toimistojen henkilöstön palkkaamiseen, 5 miljoonaa euroa tulosperusteisten ostopalvelujen hankintaan sekä 2 miljoonaa euroa tietojärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi ministeriö osoittaa myöhemmin ostopalvelujen hankintaa varten 5 miljoonan euron lisämäärärahan.

Henkilöstön palkkaukseen osoitettu 10 miljoonaa euroa vastaa 200 henkilötyövuotta. Henkilöstön palkkaaminen mahdollistaa työnhakijoiden haastattelujen nopean käynnistymisen vuoden 2017 alussa. Ostopalvelujen lisääminen tukee yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymistä ja ennakoi mallia, jolla palvelut järjestetään maakuntauudistuksen myötä.

Haastattelut tähtäävät nopeaan työllistymiseen

Työnhakijoiden haastattelujen lisäämisen tavoitteena on työttömän työnhakijan nopea työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen.

– TE-palvelujen tehostamisen lähtökohta on, että työttömälle työnhakijalle tarjottavat palvelut perustuvat asiakkaan palvelutarpeisiin ja tukevat hänen työllistymistään. Haastattelujen tarkoitus on palvella ja tukea työtöntä työnhaussa, oikeus- ja työministeri Jari Lindström korostaa.

TE-toimisto voi järjestää henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Lisäksi haastattelut voidaan toteuttaa nuorten palvelupisteissä Ohjaamoissa, joissa on TE-palveluiden virkailijoita sekä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa kunnan järjestämänä.

Ostopalvelujen käyttöä laajennetaan

Ostopalveluja käytetään nykyistä laajemmin haastattelujen toteuttamisen tukemiseen ja palvelujen tuottamiseen. Ulkoisilta palvelutuottajilta hankitaan ensisijaisesti palveluja, jotka tähtäävät työllistämiseen tulosperusteisesti. Hankinnat suunnitellaan ja kilpailutetaan valtakunnallisesti ELY-keskusten toimesta.

– Ostopalvelujen käytön tavoitteena on palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen, ministeri Lindström tiivistää.

Lisäksi ostopalvelujen hankkimisella vahvistetaan yksityisten palveluntuottajien roolia ja ennakoidaan maakuntauudistuksen myötä käyttöön otettavaa järjestäjä-tuottaja-mallia.

Kysymyksiä ja vastauksia työnhakijoiden haastatteluista

Lisätiedot:
Oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 5740 236
Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, p. 029 50 48073
Kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, TEM, p. 029 50 49209