FI SV

TEM:n siirtopäätös koskee Ilmailualan Unionin ilmoittamia työnseisausuhkia kokonaisuudessaan

Työ- ja elinkeinoministeriö 15.2.2017 17.12
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on 13.2.2017 päättänyt siirtää Ilmailualan Unioni IAU:n työnseisausuhat kahdella viikolla eteenpäin, jotta työriitojen sovittelulle saadaan lisää aikaa. Siirtopäätös koskee IAU:n ilmoittamia työnseisausuhkia kokonaisuudessaan.

IAU on ilmoittanut, että sen ammattiosastojen jäsenet, jotka työskentelevät Airpro Oy:ssä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, osallistuvat IAU:n järjestämään työtaisteluun. Työnseisausuhat on ilmoitettu toimeenpantaviksi 17.2.2017, 22.2.2017, ja 24.2.2017. IAU on tulkinnut, että siirto koskee vain yhtä osaa heidän ilmoituksestaan.

IAU on ilmoittanut kunkin päivän työnseisausuhasta yhdellä ilmoituksella, ja ne katsotaan kukin yhdeksi työtaisteluksi. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös koskee siten kaikkia porrastetusti alkavaksi ilmoitettuja työnseisausuhkia aikavälillä 17.2.2017 klo 14.00–19.00, 22.2.2017 klo 15.00–19.00 ja 24.2.2017 klo 15.00–19.00.

Lisätiedot:

Hallitusneuvos Kari Mäkinen, TEM, p. 029 50 63523