Asumisen järjestäminen on avain nopeaan kuntaan siirtymiseen

Kunnan asuntotilanteen kartoittaminen osana vastaanottoon valmistautumista on tärkeää. Kunta järjestää aina asunnon kiintiöpakolaisille.

Osa myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntaan vastaanottokeskuksen avustamana sen jälkeen, kun kunnasta on löytynyt asunto. Lisäksi ELY-keskus ohjaa kuntien sopimille kuntapaikoille oleskeluluvan saaneita kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Asumisenjärjestäminen vaatii siis yhteistyötä kunnan sekä vastaanottokeskuksen ja ELYkeskuksen kanssa.

Kunnasta kansainvälistä suojelua saaville varattavissa asunnoissa tulisi olla perusvarustelu sekä ruokaa ja hygieniatarvikkeita muutamaksi päiväksi. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä asuntojen varustamisessa: kunnalla voi esimerkiksi olla sopimus kaupan kanssa peruspaketista tai sosiaalitoimen ohjaajat voivat varustaa asunnot osto- ja kierrätystavaroilla paikkakunnan järjestöjen avulla.

Lue lisää pakolaisten alkuvaiheista kunnassa (kotouttaminen.fi).