Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Työntekijä laboratoriossa

Biotalous

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian ja palvelujen tuottamiseen.   

Biotalouteen siirtyminen vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäisee luonnon ekosysteemien köyhtymistä. Samaan aikaan se luo talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävällä tavalla.      

Biotalouden merkitys Suomen taloudelle on huomattava, sillä sen tuotos on yli 64 miljardia euroa vuodessa eli noin 17 prosenttia maamme kokonaistuotoksesta. Biotalous työllistää suoraan noin 300 000 henkeä ja biotalouden viennin arvo on noin 17 miljardia euroa. 

Suomen biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotalouden tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja synnyttää 100 000 uutta työpaikkaa.

Puhtaat ratkaisut

Puhtailla ratkaisuilla eli cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja, prosesseja ja kokonaisia konsepteja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. Puhtailla ratkaisuilla vastataan globaaleihin ympäristöhaasteisiin, kuten ympäristön pilaantumiseen, ilmastonmuutokseen ja resurssien riittävyyteen. Samalla ne parantavat teollisuuden ja palveluiden kilpailukykyä materiaalien, energian ja muiden resurssien tehokkaan käytön myötä.

Cleantechin vuosittainen liikevaihto on reilut 25 miljardia euroa. Alalla toimii n. 2000 yritystä; näistä noin 100 on suuryrityksiä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi biotalous- ja cleantech-kärkihankkeita

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on tehdä Suomesta houkutteleva toimintaympäristö, joka kannustaa biotalouden ja cleantechin liiketoimintojen kasvattamiseen ja investointeihin talouskasvun, viennin ja työllisyyden lisäämiseksi.

TEM on koordinoinut biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin liittyviä hallitusohjelman kärkihankkeita ja toteuttaneet niitä yhdessä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä TEAM Finland -toimijoiden, kuten Business Finlandin, kanssa.

Lisätietoja:

Sari Tasa

Muualla verkossa