TEMatiikkaa-blogi

Vammaisten henkilöiden työllistyminen onnistuu yhteistyöllä

Tuija Oivo Anni Kyröläinen Merja Mäkisalo-Ropponen Julkaisupäivä 12.11.2020 13.18 Blogit TEM

Tuija Oivo Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys on vahvasti esillä Suomen hallitusohjelmassa. On arvioitu, että 1,9 miljoonalla työikäisellä suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma.  Noin 20 000 ihmistä siirtyy vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle.

Liian moni meistä jää työelämän ulkopuolelle. Samanaikaisesti moni yritys kärsii työvoimapulasta ja moni ihminen kärsii siitä, ettei vammansa vuoksi pääse töihin, vaikka motivaatio ja osaaminen ovat kohdallaan. Jopa 65 000 työelämän ulkopuolella olevaa osatyökykyistä haluaisi työllistyä ainakin osa-aikaisesti.

Vammaisten henkilöiden työllistymisen esteet Suomessa on tunnistettu

Anni Kyröläinen YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia kaikilla hallinnonaloilla. Sopimuksen artikla 27 säätää vammaisten henkilöiden oikeudesta tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Anni Kyröläisen selvitys tunnistaa rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, jotka asettavat vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan työelämään osallistumisessa. Selvityksen mukaan työmarkkinoilla tulisi lisätä Merja Mäkisalo-Ropponen tietoisuutta vammaisuudesta ja siihen liittyvistä rajoitteista, mutta myös mahdollisuuksista. Huomiota on kiinnitettävä niin tietoon, palveluihin kuin asenteisiinkin.

Vammaispalveluilla, kuten henkilökohtaisella avulla ja kuljetuspalveluilla on suuri merkitys henkilön toimintakyvylle, osallisuudelle sekä työllistymismahdollisuuksille.

TE-palveluilla on keskeinen tehtävä vammaisten työllistymisen palveluissa. Selvitys kannustaa kehittämään palveluja yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Henkilöstön osaamista on tarpeen lisätä sekä työkyvyttömyyseläkkeen saajat huomioida palveluissa. Työkykyohjelman rahoituksella onkin jo lisätty TE-toimistojen työkykykoordinaattoreiden määrää. TE-palveluilla ei kuitenkaan yksin pystytä vastaamaan kaikkien vammaisten henkilöiden työllistymisen haasteisiin. Siksi yhteistyö esimerkiksi vammaisjärjestöjen, ammatillisen kuntoutuksen palvelujen sekä yritysten ja oppilaitosten kanssa on tärkeää.

Kumppanuutta sekä monialaista yhteistyötä lisätään osana työkykyohjelmaa. Työnantajapalveluissa otetaan nykyistä vahvemmin käyttöön työvalmennusta, työn muotoilua sekä työolosuhteiden järjestelyn mahdollisuuksia. Erityisryhmien kysymykset otetaan huomioon myös palkkatukea uudistettaessa.

Selvityksessä esitetään parannusehdotuksia myös koulutukseen, opinto-ohjaukseen ja työharjoitteluun. Uudenlaista yhteistyötä oppilaitosten ja vammaispalvelujen tuottajien välille tarvitaan. Vammaisia yrittäjiä on määritelmästä riippuen 6 000 - 11 000. Aloittava yrittäjyys tuleekin ottaa mukaan vammaispalvelulakiin. Elinkeinotukea ja yritysneuvontapalveluja on myös tarpeen parantaa.

Valtakunnallinen webinaari uusitaan, jotta vammaisten työllistyminen saadaan keskustelun ytimeen

Anni Kyröläisen ja TEMin julkaisema kokonaisvaltainen selvitystyö haastaa eri hallinnonalat ja toimijat yhteiseen ponnistukseen vammaisten henkilöiden työllistymisen parantamiseksi. Otimme haasteen vastaan ja kokoonnuimme webinaariin 3.11. Kuulimme terveisiä ja parannusehdotuksia niin yritysmaailmasta, järjestökentältä kuin TE-palveluistakin. Ikävä kyllä tilaisuuden lähetystekniikka petti viime hetkellä tarkoitukseen varatussa esteettömässä tilassa ja jouduimme siirtämään lähetyksen tekemisen tunnissa toisaalle studioon, joka perille päästyämme osoittautui esteelliseksi. Pyydämme tapahtunutta anteeksi.

Webinaarin tarkoituksen vastainen, tarkoittamatta epäonnistunut toteutustapa, on toki voimistanut tärkeää keskustelua esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä viranomaisten roolista. Saimme muistutuksen siitä, kuinka paljon työtä on vielä jäljellä ja kuinka arkisissa paikoissa esteettömyyshaasteita tulee eteemme. Toimintatapoja on todellakin muutettava. Ei riitä, että vain puhumme muutoksesta. Webinaarin tekniikasta vastannut yritys on jo muuttanut studionsa esteettömäksi. Olemme päättäneet toteuttaa webinaarin uudelleen nyt myös viittomakielelle tulkattuna, jotta webinaarin tärkeä aihe - vammaisten työllistymisen esteiden raivaaminen yhteistyöllä - pääsee aitoon keskusteluun.

Johtaja Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö
Asiantuntija, yrittäjä Anni Kyröläinen
Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, eduskunnan vammaisverkoston puheenjohtaja (VAMYT ry.)

 

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.
V
Ville 2 Vuodet sitten - Muokattu

Tekstissä luetellut asiat ovat valitettavan yleisiä osatyökykyisten työllistymisen esteitä. Valitettavan yleistä on kuitenkin myös se, että osatyökykyisten omia mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti työllistymiseen ei juuri käsitellä.