Brexitin vaikutukset työ- ja elinkeinoelämään

Ajankohtainen tilanne

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkoi vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Tämä tarkoittaa, että Britannia noudattaa muun muassa EU:n sisämarkkinasääntelyä siirtymäkauden ajan. Ainoa merkittävä poikkeus on se, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

Erosopimuksella myös muun muassa turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Britanniaan/EU-maahan ennen 1.1.2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Toistensa alueelle 31.12.2020 jälkeen muuttavien EU-kansalaisten ja Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus päättyy ja heidän maahantuloon ja oikeuksiinsa tulee rajoitteita.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla erosopimuksen keskeisimpiä määräyksiä ovat sopimuksen III osan määräykset, jotka koskevat markkinoille saatettuja tavaroita. Käytännössä nämä määräykset tarkoittavat yrityksille seuraavaa: tavarat, jotka siirtymäkauden päättyessä on saatettu laillisesti markkinoille EU:ssa tai Britanniassa, voivat edelleen liikkua vapaasti. Tavarat voidaan toimittaa loppukäyttäjille, ja ne voidaan ottaa käyttöön aivan kuin Britannia olisi yhä EU:n jäsen. Lisäksi erosopimuksessa on määräyksiä markkinavalvontaa sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi-, hyväksymis-, ja lupamenettelyihin liittyvästä tietojenvaihdosta siirtymäkauden päättyessä.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia mm. yhteistyöjärjestelyistä koskien tulevia kauppasuhteita ja tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen tai esimerkiksi WTO:n sääntöjen varaan. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäajasta ja tulevasta suhteesta löytyy VNK:n sivuilta

Yhteyshenkilö TEM:ssä
Johanna Rihto-Kekkonen, puh. 0295 047 121