Business Finland rahoittaa veturiyritysten ekosysteemi- ja kumppanuushankkeita  

Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta veturiyritysten ekosysteemien aihealueiden mukaisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin (tki). Kumppanuusrahoituksen tavoitteena on lisätä tki-toimintaa ja suomalaisyritysten kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Veturiyritykset voivat olla mukana ratkaisemassa merkittäviä tulevaisuuden haasteita. Ne voivat myös luoda uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.   

Business Finlandin enimmäisrahoitus veturiyritystä kohti on 20 miljoonaa euroa. Lisäksi pyritään rahoittamaan veturiyrityksen kumppaneita enintään yhteensä 50 miljoonalla eurolla viiden vuoden aikana. Rahoitusta voi hakea veturiyritysten tiekartoissa mainittuihin aiheisiin ja hankkeisiin, joihin voi tutustua Business Finlandin sivuilla

Mikä veturiyritys?

Business Finland etsi vuonna 2020 järjestetyssä kilpailussa suomalaisia veturiyrityksiä, jotka voivat ratkaista merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. Haastekilpailun voittajiksi valittiin seitsemän veturiyrityksen kuusi hanketta. Veturiyritykset ovat ABB, Fortum ja Metsä Group, Kone Neste, Nokia ja Sandvik. Nämä suuret yhtiöt kokoavat ympärilleen kumppaneita, kuten korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.
 
Lisätietoa:   

Petra Tarjanne