Creative Finland

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimalla Creative Finland -toiminnalla lisätään tietoa aineettoman tuotannon ja arvonluonnin merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle. Creative Finland edistää aineettoman omaisuuden sekä luovan talouden hyödyntämistä eri toimialoilla ja auttaa niiden yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistamisessa.   

Yritysten kilpailukyky perustuu yhä enemmän aineettomiin tekijöihin, ja niiden tulee vahvistaa panostuksia muun muassa markkinointiin, muotoiluun, brändin luomiseen ja muuhun asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan osaamiseen. Creative Finland -verkostotoiminnalla tuetaan monialaista ja uudistuvaa yritystoimintaa.     

Toimimme valtakunnallisesti ja yhteydet kansallisiin ohjelmiin ja pilotteihin sekä luovan talouden kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin ovat olennainen osa toimintaa.      

Creative Finland järjestää muun muassa sparrausta ja rahoitusneuvontaa sekä vuosittain pidettävää luovien alojen pitchauskilpailua Creative Business Cupia. Creative Finland tuottaa myös vuosittaista RYSÄ-tapahtumaa. RYSÄ on valtakunnallinen kehittäjätapaaminen, joka esittelee uusinta tietoa, kansainvälisiä ja kotimaisia best practice -esimerkkejä sekä mahdollistaa alan kehittäjätoimijoiden vuorovaikutuksen inspiroivassa ilmapiirissä.  

Tapahtumia, tilaisuuksia ja verkostoja löytyy Creative and Inclusive Finland -verkkosivuilta.

Lisätietoja: 

Verkostojohtaja Anu-Katriina Perttunen
anu-katriina.perttunen(at)creativefinland.fi