Iskukykyiset Palvelut - IPA-ohjelma

IPA-ohjelman tavoitteena on digitalisoidut, asiakaslähtöiset palvelut ja hallinnonalojen välinen sujuva yhteistyö saumattomien palvelujen tuottamiseksi.

Ohjelman hankekokonaisuudet ovat:

  • Palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen ja digitalisointi
  • Toimintatapojen ja työkalujen uudistaminen
  • Muutoksen johtamisen tuki

ELY-keskusten yhteisessä kehittämisohjelmassa on vuosien 2015-2019 aikana muun muassa suunniteltu yleinen, sähköinen julkisten palveluiden asiointipalvelumalli, toteutettu noin 20 palvelumuotoilua eri tehtävä-kokonaisuuksille, kokonaan sähköinen hankintajärjestelmä ELY-keskusten hankinnoille, useita tiedolla johtamisen projekteja, tuettu henkilöstön muutosvalmiuksia erilaisilla koulutuksilla ja valmennuksilla sekä paljon muuta.

IPA-ohjelman toimikausi on 1.1.2018 – 31.12.2019. Ohjelman toteutuksesta vastaa projektitoimisto, joka raportoi ELY-keskusten johtoryhmälle, ELY-keskusten ja TE-toimistojen johdolle.

Ohjelma on osa suunnitelmallista toiminnan kehittämistä ja tehostamista, joka alkoi vuonna 2013 Iskukykyinen ELY-keskus -ohjelmalla ja jatkui vuosina 2015-2017 Iskukykyiset palvelut –ohjelmalla. Tietoa aiemman kehittämistyön tuloksista löytyy liitteestä.

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka paivi.blinnikka(at)ely-keskus.fi

tukiryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Häkkinen, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, mikko.kuoppala(at)tem.fi