ELY-keskuksista ja TE-toimistoista iskukykyisiä palveluja maakuntiin

Iskukykyiset palvelut muutoksen tukena –ohjelma (IPA) tukee maakuntauudistusta sekä valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista. Tuleviin maakuntiin siirtyy ELY-keskuksista ja TE-toimistoista noin 3800 henkilötyövuotta ja tulevaan valtion lupa- ja valvontavirastoon noin 400 henkilötyövuotta.

Nykyisten virastojen tehtävät siirtyvät tuleville virastoille palveluina, asiantuntemuksena, osaamisena, tietoina, järjestelminä, hyvinä käytäntöinä ja toimintamalleina sekä työvälineinä. ELY-keskusten ja TE-toimistojen korkea asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys on pitkälti näiden osatekijöiden summa. IPA-ohjelmassa keskitytään tulevien maakuntien palvelujen rakentamiseen, tehtäväsiirtojen onnistumiseen sekä hyvän palvelukyvyn ylläpitoon nyt ja muutosten aikana. Ohjelma tähtää toimintatapojen ja -järjestelmien kehittämiseen, sähköistämiseen ja yksinkertaistamiseen.

IPA-ohjelman neljä hankekokonaisuutta ovat:

  1. Monialaisen maakunnan toimintaedellytysten tuki
  2. Sujuvien palvelujen, palvelukokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittäminen
  3. Viestintä ja asiakasneuvonta tukemaan asiointipalveluja
  4. Muutoksen ja muutosjohtamisen tuki

IPA-ohjelman toimikausi on 1.1.2018 – 31.12.2019. Ohjelman toteutuksesta vastaa projektitoimisto, joka raportoi ELY-keskusten johtoryhmälle, ELY-keskusten ja TE-toimistojen johdolle sekä maakuntauudistuksen valtakunnallisen valmistelun johdolle.

Ohjelma on osa suunnitelmallista toiminnan kehittämistä ja tehostamista, joka alkoi vuonna 2013 Iskukykyinen ELY-keskus -ohjelmalla ja jatkui vuosina 2015-2017 Iskukykyiset palvelut –ohjelmalla. Tietoa aiemman kehittämistyön tuloksista löytyy liitteestä.

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka paivi.blinnikka(at)ely-keskus.fi

tukiryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Häkkinen, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, mikko.kuoppala(at)tem.fi