Iskukykyiset Palvelut - IPA-ohjelma

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämisohjelma Iskukykyiset Palvelut (IPA) päättyi vuoden 2019 lopussa. Ohjelman tavoitteena oli digitalisoidut ja asiakaslähtöiset palvelut sekä eri hallinnonalojen sujuva yhteistyö palvelujen tuottamisessa. Ohjelman suositukset julkisten palvelujen kehittämiseksi koottiin kahteen raporttiin:

Linkki Julkisten palvelujen tavoitetila raporttiin

Linkki Palveluiden ekosysteemimalli raporttiin

Ohjelman yleisesittelyyn koottiin ohjelman onnistumiset ja haasteet, otteet tärkeimmistä projekteista sekä yleiset suositukset palvelujen kehittämiseen jatkossa:

Linkki IPA-ohjelman yleisesittelyyn

Ohjelman loppuraportoinnin yhteydessä tuotettiin video, jossa ohjelmassa eri rooleissa mukana olleet kertovat omin sanoin, mikä ohjelmassa oli onnistunutta ja mitä olisi voitu tehdä paremmin:

Videotallenne IPA-ohjelmasta omin sanoin

Ohjelman raportointiin liittyvä aineisto suosituksineen on koottu ELY-keskusten verkkosivuille:

ELY-keskusten verkkosivut

Vuosina 2018-2019 toteutettiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen palvelujen kehittämisohjelma osana suunnitelmallista toiminnan kehittämistä. Kehittäminen alkoi vuonna 2013 Iskukykyinen ELY-keskus -ohjelmalla ja jatkui vuosina 2015-2019 uusilla Iskukyky-ohjelmilla. Kehittämisohjelmien yhteisenä tavoitteena oli palvelujen tason ja laadun säilyttäminen toimintamenomäärärahojen pienentyessä. IPA-ohjelman ja sitä edeltäneiden yhteisten kehittämisohjelmien aikana ELY-keskusten toimintamenomäärärahat ovat pienentyneet, mutta palvelujen laatu asiakkailta ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella on parantunut tai säilynyt ennallaan.

 

Lisätietoja:

 

ohjelmapäällikkö Päivi Blinnikka, Tem
tukiryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Häkkinen, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi
neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, Tem