ELY-keskusten tulossopimukset 2017

ELY-keskusten tulostavoiteasiakirjat valmisteltiin syksyllä 2016 edellisen vuoden tarkistuksina. Ne noudattavat valtion tulosprismaa ja strategia-asiakirjan rakennetta. Sopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä muutosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita.

ELY-keskusten tulossopimukset:

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Häme

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi