ELY-keskusten tulossopimukset 2020

ELY-keskusten uudet tulossopimukset valmisteltiin vuonna 2019. Ne noudattavat valtion tulosprismaa ja strategia-asiakirjan rakennetta.  Sopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä muutosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita.

ELY-keskusten tulossopimukset

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo 

Häme

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

KEHA-keskus