Skip to content
Government and ministries

Elinkeinoministeri Olli Rehn Pariisin ilmastosopimuksen lähetekeskustelussa eduskunnassa 18.10.2016

Ministry of Economic Affairs and Employment
18.10.2016 15.50
Uutinen

Suomen tavoitteena on luovuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ratifiointiasiakirjansa marraskuussa New Yorkissa YK:n pääsihteerille.

- Viime joulukuussa Pariisissa solmittu ilmastosopimus velvoittaa maailman maita etsimään keinoja, joilla maapallon ilmaston keskilämpötilan nousu saataisiin pysymään selvästi alle kahdessa celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

- Sopimuksessa maat sitoutuvat saavuttamaan itse määrittelemänsä päästövähennystavoitteet ja pyrkivät kasvattamaan niiden kunnianhimoa viiden vuoden välein.

- Suomi allekirjoitti Pariisin sopimuksen EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa tämän vuoden huhtikuussa New Yorkissa. Tätä ennen järjestettiin laaja kansallinen lausuntokierros, joka antoi vahvan tuen ilmastosopimuksen hyväksymiselle.

- Suomi toimeenpanee Pariisin ilmastosopimusta EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhdessä asettaman päästövähennystavoitteen kautta.

- Pariisin sopimus on luonteeltaan yhdistelmäsopimus, joka sisältää EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Näin ollen EU:n ja kaikkien jäsenvaltioiden on sitouduttava sopimukseen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

- Ylimääräinen ympäristöneuvosto päätti 30.9. EU-ratifioinnin nopeasta etenemisestä, minkä myötä EU-ratifiointi saattoi edetä jäsenvaltioiden ratifiointeja nopeammin.

- Pariisin sopimuksen voimaantulokynnys ylittyi keskiviikkona 5.10., kun muun muassa EU ja sen seitsemän jäsenvaltiota luovuttivat ratifiointiasiakirjansa YK:n pääsihteerille.

- Hallitus antoi eduskunnalle 13.10.2016 esityksen Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pariisin sopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.

- Eduskunnan hyväksyntä tarvitaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluville määräyksille, joita ovat esimerkiksi päästövähennystavoitteiden antaminen ja päivittäminen. Sopimuksen muut tavoitteet ja määräykset liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ilmastorahoitukseen ja teknologian siirtoon.

- Hallitus on edennyt ripeästi kansallisen ratifioinnin suhteen. Tavoitteena on, että Suomi voisi luovuttaa ratifiointiasiakirjansa marraskuussa New Yorkissa YK:n pääsihteerille – samaan aikaan, kun Marrakechissa on käynnissä kansainvälinen ilmastokokous.

Back to top