Skip to content
Government and ministries

Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeisiin 16 miljoonaa euroa

Ministry of Economic Affairs and Employment 17.6.2015 14.19
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö jakoi 17.6.2015 ELY-keskuksille 16 078 000 euroa käytettäväksi ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) hankkeisiin. Myöntämisvaltuutta käytetään erityisesti pk-yritysten hankkeisiin koko maan alueella.

- Rakennemuutos ja sen vaikutukset ovat viime vuosina tulleet tutuiksi monille yrityksille ja alueille. Tuemme tämän rahoituksen avulla yrityksiä niin, että ne voisivat parantaa kilpailukykyään kestävällä tavalla varautumalla etukäteen näköpiirissä oleviin muutoksiin tai jopa olemalla oman toimialansa rakennemuutoksien toteuttajia, toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

ERM-rahoituksella tähdätään yritysten uudistumiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseen vaikkapa digitalisaation kautta. Rahoitusta voidaan käyttää myös esimerkiksi tuottavuuden parantamiseen tähtäävät hankkeisiin tai hankkeisiin, joissa yrityksen tavoitteena on tuotevalikoimaansa kehittämällä tai muulla vastaavalla tavalla parantaa kykyään kohdata markkinatilanteen vaihtelut.

- Enää ei riitä, että rakennemuutosten vaikutuksiin reagoidaan jälkikäteen. Panostuksia on suunnattava yhä enemmän rohkeasti tulevaisuuteen katsoen. Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeisiin osoitetulla myöntämisvaltuudella haluamme kannustaa erityisesti pk-yrityksiä uudistumaan ja luomaan uutta, myös aiemmasta toiminnastaan poikkeavaa liiketoimintaa, painottaa ministeri Lindström.

Valtion tämän vuoden budjetissa ja lisäbudjetissa yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitetulla valtionapumomentille (32.30.45) on myönnetty yhteensä vajaat 41,7 miljoonaa euroa, josta lisäbudjetin 20 miljoonan euron lisävaltuus on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinorakenteen ennakoivaan uudistamiseen sekä rakennemuutosten hallintaan. Momentilta on jo jaettu 25,6 miljoonaa euroa aiemmin tehdyillä päätöksillä. Käyttämättä ollut 16 078 000 euron valtuus jaettiin tänään.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Heikki Vesa, TEM, puh. 029 506 3674
ylitarkastaja Sirpa Hautala, TEM, puh. 029 506 3684

Back to top