Skip to content
Government and ministries

Kampanja tukee TE-palvelujen yhteistyötä yritysten kanssa

Ministry of Economic Affairs and Employment 11.3.2015 9.00
Tiedote

TE-palvelujen yrityksille ja työnantajille suunnattu viestintäkampanja alkaa maaliskuun toisella viikolla. Kampanjan päätavoitteena on lisätä TE-toimistojen tarjoamien TE-palvelujen tunnettuutta sekä tiivistää ja yhtenäistää yritysyhteistyötä entisestään.

Tämän lisäksi kampanjan avulla halutaan kannustaa yrityksiä ja työnantajia käyttämään uutta Oma asiointi -verkkopalvelua. Kohderyhmänä ovat yritykset ja työnantajat erityisesti pk-sektorilla, jossa suurin osa uusista työpaikoista Suomessa tällä hetkellä syntyy.

Viestinnällä tuetaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita, joiden mukaan TE-toimistojen on oltava entistä aktiivisemmin suoraan yhteydessä yrityksiin ja yrittäjäjärjestöihin sekä levitettävä hyviä käytäntöjä eri puolilta Suomea.

Kampanjan teema on "Hyvän tuloksen tekijät", joka korostaa yhteistyötä. Niin yksittäisten yritysten menestyksen kuin koko Suomen työllisyystilanteen kannalta hyviin tuloksiin päästään TE-palvelujen, yritysten ja kumppaneiden tiiviillä yhteistyöllä.

Yritysyhteistyöllä tuloksia

Yritysyhteistyö ja yrityskäynnit ovat tärkeä osa TE-palvelujen ja työnvälityksen tuloksellisuutta. Hyviä näyttöjä tästä on saatu käytännössä joka puolelta Suomea, kun yritysten ja työnantajien tarpeet on otettu entistä paremmin huomioon. TE-toimistot lähettävät työtarjouksia yrityksille ja työnantajille huomattavasti aikaisempaa enemmän. Tavoitteena on, että yritykset löytävät entistä nopeammin tarvitsemansa osaajat ja että työnhakijat löytävät uuden työpaikan. Tästä hyötyy koko Suomi.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan TE-palveluja käyttäneet yritykset ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, mutta toivovat aiempaa säännöllisempää yhteydenpitoa asiantuntijoilta. Kokemusten rohkaisemana kaikissa Suomen 15 TE-toimistossa kehitetään parhaillaan yhdenmukaisia, valtakunnallisia toimintatapoja.

Yrityspalvelut maksutta verkossa, puhelimitse ja kasvokkain

Yritykset ja työnantajat saavat monipuolisia, maksuttomia TE-palveluja yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin. Näitä ovat muun muassa henkilöstön rekrytointiin ja henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut, tuet rekrytointiin, aloittavan yrityksen tukeen liittyvät palvelut sekä palvelut yrityksen muutostilanteisiin.

TE-palvelujen asiantuntijat osaavat tarpeen mukaan ohjata yritykset myös laajan kumppanuusverkoston palveluihin. TE-palvelut on osa Yritys-Suomen kumppanuusverkostoa, johon kuuluvat muun muassa ELY-keskukset, Finnvera, Tekes, Finpro sekä seudulliset yrityspalvelutoimijat kuten kehittämisyhtiöt ja Uusyrityskeskukset.

Lue lisää kampanjan verkkolehdestä osoitteessa www.tyonantajanverkkolehti.fi ja TE-palveluista työnantajille osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Leena Salonen, TEM, puh. 029 50 64947 (viestintäkampanja)
neuvotteleva virkamies Tuija Groop, TEM, puh. 029 50 49246 (TE-palvelujen yritysyhteistyö)

Back to top