Skip to content
Government and ministries

Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpotetaan

Ministry of Economic Affairs and Employment
14.12.2017 13.35
Tiedote

Oppisopimuspaikkojen syntymistä halutaan helpottaa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 14.12.2017.

Esityksen mukaan työnantaja voisi jatkossa ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen työnantajalle lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tai takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Valtion virkamieslakia muutettaisiin siten, että työnantaja voisi ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslaissa säädetyn takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimukset myös osa-aikatyöaloilla.

Tavoitteena on lisätä ammatillisesti kouluttautuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka. Näin edistetään ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään ja mahdollisuuksia hankkia työmarkkinoilla vaadittavaa osaamista.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitys

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937

Back to top