Skip to content
Government and ministries

Selvitys käynnistynyt: EU:n rahoitusinstrumentit kasvurahoituksessa ja yritystukien korvaajana

Ministry of Economic Affairs and Employment
18.5.2020 11.29
Uutinen

Selvitys EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä yritysten kasvurahoituksessa ja yritystukien osittaisena korvaajana tai täydentäjänä on käynnistetty. Selvityksen toteuttavat yhteistyössä Forefront, Etlatieto ja Slush, ja sen on tarkoitus valmistua 31.12.2020. Selvitykseen on saatu rahoitus valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnasta.

Selvityksen tavoitteena on

  • arvioida EU:n rahoitusinstrumenttien käyttöä kasvuyritysten rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä Suomessa,
  • tunnistaa mahdollisuuksia hyödyntää EU:n rahoitusmahdollisuuksia nykyistä enemmän sekä
  • selvittää mahdollisuuksia korvata ja täydentää yritystukia markkinaehtoisemmalla rahoituksella.

Hankkeessa selvitetään Suomen rahoitusmarkkinoiden kehittämistarpeita erityisesti kasvuyritysten ja kestävän kasvun investointien rahoituksen näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tilannekuva kasvurahoituksesta ja arvioidaan rahoituskapeikkojen olemassaoloa.

Selvityksen keskiössä InvestEU-ohjelma

Selvitys keskittyy erityisesti InvestEU-ohjelman mahdollisuuksiin yritysten kasvun sekä kestävän kasvun investointien rahoituskapeikkojen paikkaamisessa. Lisäksi selvitetään InvestEU-ohjelman rahoitusinstrumenttien (lainat, takaukset ja oman pääoman ehtoinen rahoitus) mahdollisuuksia yritystukien osittaisina korvaajina ja täydentäjinä.

InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen kokonaisuuteen Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) sekä 13 muuta EU:n eri rahoitusinstrumenttia. InvestEU-ohjelman tavoitteena on käynnistää investointeja unionin alueella 650 miljardin euron arvosta vuosina 2021–2027. Investoinnit mahdollistetaan noin 38 miljardin euron EU:n budjettitakauksella.

Suosituksia EU:n rahoitustuotteiden hyödyntämiseen

Selvityksen tulosten perusteella esitetään politiikkasuosituksia, jotka koskevat seuraavia asioita:

  • InvestEU-ohjelman nykyistä monipuolisempi ja tehokkaampi käyttö
  • kasvu- ja investointirahoituksessa olevien rahoituskapeikkojen poistaminen
  • yritystukijärjestelmän kehittäminen sekä
  • rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden lisääminen

EU-rahoitustuotteiden hyödyntämisen tarve on kasvanut koronakriisin myötä merkittävästi. Rahoitusta tarvitaan myös vuosiksi eteenpäin, jotta talous palautuu kriisiä edeltäneelle tasolle.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 5063 532
kaupallinen neuvos Kari Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 5047 707
toimitusjohtaja Vesa Salminen, Forefront Oy, p. 040 1252 370

Back to top