Skip to content
Government and ministries

Timo Mattila jatkaa KKV:n kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtajana

Työ- ja elinkeinoministeriö
5.3.2020 13.33
Tiedote
Timo Mattila

Valtioneuvosto on nimittänyt diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri Timo Mattilan Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtajan virkaan ajalle 1.4.2020–31.3.2025. Mattila on työskennellyt tehtävässä huhtikuusta 2013 lähtien.

Mattila on työskennellyt kilpailuviranomaisen palveluksessa yhteensä noin 20 vuotta. Mattilan ansioksi katsottiin nimitysprosessissa hänen laaja perehtymisensä kilpailuasioihin sekä hänen vahva johtamistaustansa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

  • työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion virasto
  • toteuttaa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa
  • panee täytäntöön kilpailulakia ja EU:n kilpailusääntöjä
  • turvaa kuluttajan taloudellista ja oikeudellista asemaa

Ylijohtaja vastaa kilpailuvastuualueen tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi hän huolehtii vastuualueelle kilpailulaissa säädetyistä tehtävistä ja valvoo kilpailulain nojalla tehtyjen päätösten noudattamista.

Virkaa haki yhdeksän henkilöä. Valtioneuvosto teki päätöksen nimityksestä istunnossaan 5.3.2020.

Lisätiedot:
osastopäällikkö Antti Neimala, TEM, p. 0295 047 039
hallitussihteeri Krista Turunen, TEM, p. 0295 047 178

Back to top