Skip to content
Government and ministries

Työttömyys kasvoi ja avointen työpaikkojen määrä lisääntyi elokuussa

Ministry of Economic Affairs and Employment 22.9.2015 9.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa yhteensä 346 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 27 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 34 900:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 500 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa eli yhteensä 48 300. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-elokuussa keskimäärin 61,2 prosenttia, mikä on 6,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 112 800, mikä on 21 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 125 600 eli 8 700 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuun aikana 37 400 eli 1 200 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 66 400 työpaikkaa, mikä on 4 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna elokuun lopussa 27 800 henkilöä, mikä on 2 300 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 19 200 henkilöä, joka on 500 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 5 400 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä lisääntyi heinäkuusta elokuuhun 1 700:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa 109 600 henkilöä, mikä on 7 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,8 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 222 000, mikä on 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

   

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/tulevat_lomautukset

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät ja aikasarjat: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/maaritelmat_taulukot_ja_kuviot

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline -tilastokannasta: www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Back to top