FI SV EN

EU- ja kansainvälinen yhteistyö

eu-liputTyö- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edistää kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Tähän pyritään muun muassa:

 •  vahvistamalla elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä 
 • yksinkertaistamalla Euroopan unionin (EU) sääntelyä, tehostamalla EU-ohjelmien toimeenpanoa ja vähentämällä EU-lainsäädännöstä aiheutuvaa yritysten sääntelytaakkaa
 •  tukemalla Euroopan unionin sisämarkkinoiden kehittymistä erityisesti palveluiden, energian ja digitaalisten palveluiden osalta ja edistämällä työvoiman liikkuvuutta
 •  edistämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, ja kahdenvälistä taloudellista yhteistyötä keskeisten kumppanimaiden kanssa
   

Laajaa toimintaa eri foorumeilla

Ministeriön EU- ja kansainvälinen toiminta perustuu Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin, hallitusohjelmaan, hallituksen EU-strategisiin linjauksiin ja ministeriön omiin painopisteisiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana Team Finland -verkoston toiminnassa. Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Kansainvälistä yhteistyötä ministeriö tekee kahdenvälisesti sekä useilla eri foorumeilla. Kahdenvälisen, monialaisen yhteistyön painopistemaita ovat Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat.

Keskeisimpiin foorumeihin kuuluvat:

 • Euroopan unioni (EU)
 • Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN)
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja sen eri toimielimet
  - Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
  - Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
  - Euroopan talouskomissio (UNECE)
  - YK:n teollistamisjärjestö (UNIDO)
 • Maailman kauppajärjestö (WTO)
 • Euroopan neuvosto (EN)

Sisältökysymyksistä vastaavat ministeriön osastot työnjakonsa mukaisesti. Ministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa yleiskoordinaatiosta ja toimii ministeriön ylimmän johdon tukena kansainvälisissä tehtävissä.

EU- ja kansainvälisiä asioita johtaa TEM:ssä Mia Hurtta.

Suomi toimii puheenjohtajana Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston 2021 puheenjohtajuuskauden valmisteluista työ- ja elinkeinoministeriössä vastaavat kaikki osastot. Yleiskoordinaatiosta vastaa EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö. 
 

Katso myös

Pohjoismainen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö työelämäasioissa
Kansainvälinen työjärjestö ILO
Kansainvälinen yhteistyö innovaatioasioissa 

 Yritysten kansainvälistyminen 

Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö
EU:n teollisuuspolitiikka
EU:n alue- ja rakennepolitiikka
Valtiosopimus Suomen ja Venäjän rajat ylittävästä yhteistyöstä

EU-puheenjohtajakausi 2019 TEM:ssä