Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistaminen

TEM008:00/2020 Statute drafting

Hankkeessa arvioidaan tarvittavat lakimuutokset koskien oleskeluluvan myöntämistä opintojen ajaksi, Suomeen jäämisen helpottamista opintojen päättymisen jälkeen, korkeakoulujen roolin vahvistamista lupaprosessissa sekä lainsäädännössä olevia prosessuaalisia esteitä, jotka hidastavat lupamenettelyiden nopeuttamista.

Basic information In progress

Project number TEM008:00/2020

Case numbers VN/12646/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 20.2.2020 – 30.4.2022

Date of appointment 17.4.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Finland will be an internationally attractive place to study, conduct research and invest

Law drafting

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 7.9.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  40/2021
  50/2021
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 35/2022

Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että opiskelijalle voidaan myöntää oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Lisäksi ehdotetaan, että tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja koskien myös tutkimustoiminnan päättäneitä tutkijoita, voidaan myöntää oleskelulupa työnhakua ja yritystoiminnan aloittamista varten kahdeksi vuodeksi. Myös muita säännösmuutoksia, joilla sujuvoitetaan lupamenettelyjä opiskelijoiden, tutkijoiden ja harjoittelijoiden osalta.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Additional information

 • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for autumn session 2021

Summary

Hankkeessa arvioidaan tarvittavat lakimuutokset koskien oleskeluluvan myöntämistä opintojen ajaksi, Suomeen jäämisen helpottamista opintojen päättymisen jälkeen, korkeakoulujen roolin vahvistamista lupaprosessissa sekä lainsäädännössä olevia prosessuaalisia esteitä, jotka hidastavat lupamenettelyiden nopeuttamista.

Starting points

Hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on helpottaa ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuoro-vaikutusta. Opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä pidennetään kahteen vuoteen.

Read more

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision

Government proposes legislative amendments to increase retention of international students

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release