Kausityölakihanke

Hanke kausityölain muuttamiseksi

TEM009:00/2020 Statute drafting

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Basic information Completed

Project number TEM009:00/2020

Case numbers VN/22476/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 24.1.2020 – 31.3.2021

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Stability and trust in the labour market through collective bargaining

Law drafting

HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 4.2.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  50/2020
  51/2020
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 29/2021

Kausityölakia esitetään muutettavaksi hallitusohjelman mukaisesti siten, että kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa paranee ja kausityöhakemuksen käsittely nopeutuu. Luonnonmarjanpoimijoiden oikeudellisesta asemasta ja poimintaa ohjaavasta ja valvovasta viranomaisesta esitetään säädettäväksi laissa.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Legislative plan for autumn session 2020

Goals and results

HE

Summary

Lakihankkeessa arvioidaan mahdollisuudet muuttaa kausityölakia voimassa olevan kausityödirektiivin puitteissa ja valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle. Uudistuksessa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta

Starting points

Hallitusohjelman mukaan varmistetaan kausityöntekijöiden työperusteisten oleskelulupien riittävän nopea käsittely yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi. Parannetaan kausityöntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työnantajaa.

Read more

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision