Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

TEM024:00/2021 Statute drafting

Neuvottelukunta on HE 253/2020 vp:ssä ehdotettu siirrettäväksi sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön ja neuvottelukunnan tehtäviä on ehdotettu muutettavan. Tällä asetuksella on tarkoitus antaa tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä, työskentelytavoista ja toimikaudesta.

Basic information Completed

Project number TEM024:00/2021

Case numbers VN/3454/2021

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Ariann Grandell, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 020
[email protected]

Goals and results

Ehdotetun asetuksen nojalla asetetaan neuvottelukunta erillisellä asettamispäätöksellä.

Summary

Neuvottelukunta on HE 253/2020 vp:ssä ehdotettu siirrettäväksi sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön ja neuvottelukunnan tehtäviä on ehdotettu muutettavan. Tällä asetuksella on tarkoitus antaa tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä, työskentelytavoista ja toimikaudesta.

Starting points

Ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunta on tällä hetkellä asetettuna sisäministeriön yhteyteen. Neuvottelukunta on tarkoitus siirtää työ- ja elinkeinoministeriöön ja sen tehtäviä on tarkoitus laajentaa koskemaan myös ulkomaalaisia yrittäjiä. Ehdotetun uuden neuvottelukunnan nimeksi tulee siten ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunta.