Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

TEM041:00/2021 Statute drafting

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatketaan 30.9.2021 asti.

Basic information Completed

Project number TEM041:00/2021

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule – 18.6.2021

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Parliamentary reply EV 86/2021

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Additional information

  • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for spring session 2021

Contact person
Eeva Vartio, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 082
[email protected]

Summary

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatketaan 30.9.2021 asti.

Starting points

Covid-19-pandemian odotetaan jatkuvan. Tästä syystä hallitus on pitänyt tarpeellisena esittää eduskunnalle yrittäjän työmarkkinatukioikeuden voimassaolon jatkamista.

Read more

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision