Hallituksen esitys kolmannen maan kansalaisen tutkijan oleskeluluvan voimassaolon ajan pidentämiseksi

TEM048:00/2022 Statute drafting

Lakihankkeen tarkoituksena on arvioida ja tehdä tarvittavat säädösmuutokset kolmansien maiden tutkijoiden oleskeluluvan voimassaoloajan pidentämiseksi ja muut valmistelun edellyttämät säädösmuutokset.

Basic information In progress

Project number TEM048:00/2022

Case numbers VN/17314/2022

Set by Ministry of Employment and the Economy

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 12.4.2022 –

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Law drafting

HE laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  46/2022
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että tutkijalle myönnettäisiin oleskelulupa jatkuvana neljäksi vuodeksi tai enintään sopimuksen voimassaoloajaksi, jos sopimus on voimassa alle neljä vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että korkeakoulussa jatkotutkintoa tekevälle tutkijalle myönnetään oleskelulupa jatkotutkinnon suorittamisen ajaksi ja että toimeentuloedellytyksen täyttämisestä säädetään samalla tavalla kuin opiskelijan kohdalla.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Nea Brandt, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 239
[email protected]

Contact person
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 355
[email protected]

Goals and results

Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että tutkijalle myönnettäisiin oleskelulupa jatkuvana neljäksi vuodeksi tai enintään sopimuksen voimassaoloajaksi, jos sopimus on voimassa alle neljä vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että korkeakoulussa jatkotutkintoa tekevälle tutkijalle myönnetään oleskelulupa jatkotutkinnon suorittamisen ajaksi ja että toimeentuloedellytyksen täyttämisestä säädetään samalla tavalla kuin opiskelijan kohdalla. Siten jatkotutkintoa tekevä esittäisi selvityksen toimeentulosta yhdeltä vuodelta.

Summary

Lakihankkeen tarkoituksena on arvioida ja tehdä tarvittavat säädösmuutokset kolmansien maiden tutkijoiden oleskeluluvan voimassaoloajan pidentämiseksi ja muut valmistelun edellyttämät säädösmuutokset.

Starting points

Opiskelijoiden osalta hallitusohjelmakirjaus toteutettiin hallituksen esityksellä HE 232/2021 vp, jonka lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 15.4.2022. Tämän hankkeen tavoitteena on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia ulkomaalaisen tutkijan oleskeluluvan voimassaoloajan pidentämisen osalta ja sen johdosta on tehtävä lakiin 719/2018 ja muuhun lainsäädäntöön.

Read more

Comments sought on government proposal to simplify residence permits for researchers

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release