Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä - alatyöryhmä 4. Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto

TEM049:00/2019 Body

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut alatyöryhmiä valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Ryhmä 4 tarkastelee kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistelee ehdotukset osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Basic information Completed

Project number TEM049:00/2019

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 16.8.2019 – 17.8.2020

Date of appointment 16.8.2019

Type of body Working group

Relation to the Government Programme

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Kestävän talouden Suomi

Tavoite Työllisyysaste nostetaan 75%:iin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä v. 2023 loppuun mennessä

Action Hallituksen työllisyystoimien väliarvio iltakoulussa

Action Hallituksen työllisyyden lisälinjaukset kehysriihessä 2020

Contact person
Janne Savolainen, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 396 3452
[email protected]

Contact person
Anna Toni, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 501 0043
[email protected]

Goals and results

Alatyöryhmän tehtävänä on jatkuvan oppimisen edistämiseksi etsiä keinoja digitaalisuuden hyödyntämiseksi, koulutustarjonnan ja rahoitusmallien kehittämiseksi sekä elinikäistä oppimista koskevan lainsäädännön kokoamiseksi yhteen.

Elinikäisen ohjauksen saatavuus, nuorisotakuu sekä työn- ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat osa osaavan työvoiman saatavuus -kokonaisuutta. Myös työttömien omaehtoisen opiskelun edistäminen kuuluu alatyöryhmän tehtäviin.

Summary

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut alatyöryhmiä valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Ryhmä 4 tarkastelee kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistelee ehdotukset osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Starting points

Kuluvan hallituskauden keskeiset työllisyyspolitiikan tavoitteet ovat työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä ja työllisten määrän lisääminen vähintään 60 000 henkilöllä 2023 loppuun mennessä sekä julkisen talouden tasapaino vuonna 2023 normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa. Alatyöryhmän työ tukee työllisyysasteen nostoa parantamalla työmarkkinoiden kohtaantoa.