Hallituksen esitys merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

TEM057:00/2018 Statute drafting

Implementoidaan merityösopimuslakiin merityöyleissopimuksen (MLC) ohjeiston vuoden 2018 muutokset. Ohjeiston muutoksilla turvataan työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan joutuessa vangituksi merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi toteutetaan eräitä muita MLC:ssä edellytettyjä ja muita täsmennyksiä.

Basic information Completed

Project number TEM057:00/2018

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule

Date of appointment

Law drafting

HE merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Parliamentary reply EV 56/2020

Lakihankkeessa toteutetaan merityötä koskevan yleissopimuksen (MLC) ohjeistoon vuonna 2018 muutokset, joiden kansainvälinen voimaantulo on 26.12.2020. Ohjeistoon tehdyt muutokset turvaavat työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan ollessa vangittuna merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi lakihankkeessa toteutetaan eräitä MLC:n edellyttämiä täsmennyksiä merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen työaikalakiin.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Legislative plan for spring session 2020

Contact person
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 46 922 9858
[email protected]

Goals and results

MLC:n ohjeiston 26.12.2020 kansainvälisesti voimaan tulevat muutokset saatetaan voimaan.

Summary

Implementoidaan merityösopimuslakiin merityöyleissopimuksen (MLC) ohjeiston vuoden 2018 muutokset. Ohjeiston muutoksilla turvataan työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan joutuessa vangituksi merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi toteutetaan eräitä muita MLC:ssä edellytettyjä ja muita täsmennyksiä.

Starting points

Merityöyleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset edellyttävät muutoksia merityösopimuslakiin. Muutosten kansainvälinen voimaantulo on 26.12.2020. Hankkeessa toteutetaan myös muita MLC:sta johtuvia lainsäädännön täsmennystarpeita merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen työaikalakiin sekä teknisiä muutoksia niihin ja muihin lakeihin.

Additional information

Read more

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision