Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (Kuntakokeilu HE)

TEM060:00/2019 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sen mukaan eräitä valtion TE-toimistojen tehtäviä siirrettäisiin määräajaksi kunnille. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.

Basic information In progress

Project number TEM060:00/2019

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 20.8.2019 – 31.12.2020

Date of appointment 20.8.2019

Relation to the Government Programme

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Seeking high employment through active measures

Action Transferring employment services to the local level

Action Adopting a model to support individualised jobseeking and direct jobseekers to the appropriate services (Nordic employment services)

Law drafting

HE laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 4.2.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  9/2020
  23/2020
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksellä siirrettäisiin määräajaksi julkisten työvoima-ja yrityspalveluiden järjestämisvastuuta kunnille. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilun kesto olisi vähintään 2-3 vuotta.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Additional information

 • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for spring session 2020

Goals and results

Työllisyyskokeiluilla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Tavoitteena on erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen.
Työllisyyden kuntakokeiluissa lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tavoitellaan työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita paremmin yhteensovittavia ratkaisuja.

Kokeiluissa kunnat soveltavat tehostettua asiakaspalvelumallia, joka voi perustua muun muassa työnhakijan nopeaan kontaktointiin, työttömien yksilölliseen kohtaamiseen sekä jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin ja ohjaukseen. Kuntien palvelumallia ei kuitenkaan määritellä tiukasti, vaan kunnat voivat toteuttaa tehostettua palvelumallia eri tavoin.

Summary

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sen mukaan eräitä valtion TE-toimistojen tehtäviä siirrettäisiin määräajaksi kunnille. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien työllisyyshankkeet, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.

Starting points

Pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö.

Additional information

Read more

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision
Ministry of Economic Affairs and Employment Decision
Government proposes to expand the local government trials on boosting employment
Ministry of Economic Affairs and Employment Press release
Government proposal on local government trials on boosting employment
Ministry of Economic Affairs and Employment Press release