Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmä

TEM093:00/2020 Statute drafting

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua.

Project status

Basic information In progress

Project number TEM093:00/2020

Case numbers VN/7584/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 22.4.2020 – 31.12.2021

Date of appointment 22.4.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Stability and trust in the labour market through collective bargaining

Action Implementing the measures proposed by the working group on the prevention of the exploitation of foreign labour

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Goals and results

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua. Huomiota tulee kiinnittää hyväksikäytön ehkäisyyn ja uhrien auttamisen hallinnollisin toimin ennen mahdollista rikosprosessia. Myös ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan edellytyksiä tulee tarkastella. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maahanmuuttoviranomaisten käytäntöjen arviointiin ja tehostamiseen sekä ulkomaalaislainsäädännön kokonaisuuden kehittämiseen hyväksikäytön torjunnan näkökulmasta.

Summary

Alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimia, joiden avulla kaiken asteista ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä voidaan paremmin ennalta ehkäistä, havaita ja torjua.

Starting points

Työministeri Tuula Haatainen on 12.3.2020 päättänyt asettaa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmän työvoiman maahanmuuton kehittämishankkeen puitteisiin.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan työvoiman maahanmuuton toimenpiteitä kehitettäessä otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Työperusteista maahanmuuttopolitiikkaa ei ole mahdollista kehittää kestävällä tavalla, ellei samalla varmisteta sitä, että ulkomaalaiset työntekijät eivät joudu hyväksikäytön uhreiksi.

Read more

Amendments for preventing the exploitation of foreign labour circulated for comments

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release