Digitaaliset TE-palvelut -ohjausryhmä

Digitaaliset TE-palvelut -ohjausryhmä

TEM096:00/2020 Development

Digitaalisten TE-palvelujen -ohjausryhmä korvaa aiemmin toimineen
TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen ohjausryhmän TE-digi –ohry; TEM/1315/00.04.01/2019). Ohjausryhmän tehtävänä on tukea TE-Digi -hankkeen toteutusta ja loppuun saattamista sekä käynnissä olevaan palvelujärjestelmän uudistamista.

Basic information In progress

Project number TEM096:00/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 1.6.2020 – 31.12.2021

Date of appointment 29.5.2020

Contact person
Mikko Kuoppala, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 049 245
[email protected]

Goals and results

Ohjausryhmän tehtävänä on,

- TE-Digi -hankkeen strateginen ohjaus
- TE-palvelujen uudistamisen visiotyön huomioiminen digitaalisten
palvelujen kehityksessä
- Verkkosivujen, puhelinpalvelujen ja sähköisen asioinnin yhteensovittaminen
- Tuotantojärjestelmien ja toimintatapamuutosten uudistumisen onnistumisen
varmistaminen
- TE-palvelujen nykyisin käytössä olevan tuotantojärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen ohjaus siirtymäkauden ajan
- KEHA-Katre hankkeen toteutuksen ohjaus vuoden 2020 loppuun

Summary

Digitaalisten TE-palvelujen -ohjausryhmä korvaa aiemmin toimineen
TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen ohjausryhmän TE-digi –ohry; TEM/1315/00.04.01/2019). Ohjausryhmän tehtävänä on tukea TE-Digi -hankkeen toteutusta ja loppuun saattamista sekä käynnissä olevaan palvelujärjestelmän uudistamista.

Starting points

Aiemmin toiminut TE-Digi -hankkeen ohjausryhmä keskittyi erityisesti
hankkeen teknisen kehitystyön strategiseen ohjaukseen. Vuoden 2020 alkupuolella tuli kuitenkin selväksi, että tämä ei itsessään riitä varmistamaan tavoiteltavan palvelujärjestelmäuudistuksen onnistumista. Hankkeen käyttöönoton viivästyminen on entisestään lisännyt tarvetta tarkastella tilannetta kokonaisvaltaisemmin. Nämä seikat johtivat ohjauksen uudelleenarvointiin ja ohjausryhmän toimeksiannon päivittämiseen.

Additional information

Read more