Toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen

TEM105:00/2019 Development

Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Tiekartat sisällytetään kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Basic information In progress

Project number TEM105:00/2019

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 23.9.2019 – 31.10.2020

Date of appointment 23.9.2019

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Carbon neutral Finland that protects biodiversity

Tavoite Finland aims to be the world’s first fossil-free welfare society

Action Developing sector-specific roadmaps towards a low-carbon economy

Goals and results

Tiekartat tarjoavat valtionhallinnolle arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä. Arvioita on tarkoitus hyödyntää ministeriöiden erinäisten strategioiden ja politiikkaympäristön valmistelussa.

Tiekarttojen valmistelu lisää myös toimialojen tietoisuutta päästövähennysten tarpeesta ja mahdollisuuksista. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.

Kukin ministeriö vastaa oman alansa tiekartoista. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee ja koordinoi valmistelua.

Summary

Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Tiekartat sisällytetään kansainvälisen kasvun ohjelmaan.

Starting points

Hallitus aikoo toimia tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi tarvittava muutos on valtava. Tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta ja hintalapusta on tarkoitus saada tarkempi käsitys tiekarttojen myötä. Toisaalta siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on Suomelle suuri mahdollisuus, sillä samoja ratkaisuita tarvitaan myös muissa maissa.

Additional information

Read more

Summary report of sectoral low-carbon roadmaps published

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release

Preparation of sectoral low-carbon roadmaps progressing as planned

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release