Zero-hour contracts, Employment Contracts Act

Establishment of working hours in variable working hours contracts (Employment Contracts Act)

TEM107:00/2020 Statute drafting

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskevan HE:n antamisen arvioitu ajankohta on kevätistuntokausi 2022.

Basic information In progress

Project number TEM107:00/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Skills provide protection in the transformation of work

Action Examining the need for changes to legislation from the perspective of the transformation of work

Law drafting

HE työsopimuslain 1 luvun 11 §:n ja 13 luvun 7 §:n muuttamisesta (nollatuntisopimukset)
  • 1

    Under preparation

    Adopted in the plan for the session period on 3.2.2021
  • Not issued during the session

Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä osoittaa työsopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan olevan liian alhainen, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan tarkastelun tulosta. Vähimmäistyöaikaehdon uudelleen määrittelyä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä silloin, kun tarkastelujakson korkeampi työtuntimäärä johtuu poikkeuksellisista syistä eikä se enää vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Legislative plan for spring session 2021

Contact person
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 048 247
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavan työsopimuslain 1 luvun 11 §:ää. Samassa esityksessä toteutettaisiin myös EU:n työehtodirektiivin täytäntöönpanosta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksen antamisen arvioitu ajankohta kevätistuntokausi 2022.

Summary

Hankkeen tavoitteena on parantaa pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa. Vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.

Työehtodirektiivin implementointia ja nollatuntisopimusten kansallisia muutoksia koskevan HE:n antamisen arvioitu ajankohta on kevätistuntokausi 2022.

Starting points

Hankkeen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus.