Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

TEM133:00/2020 Statute drafting

Ehdotetaan työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten covid-19-pandemiaan liittyvien säännösten voimassaolon osittaista jatkamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävien hoitamiseen.

Basic information Completed

Project number TEM133:00/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule

Date of appointment

Law drafting

HE laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 10.11.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  47/2020
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimiston tehtävien hoitamiseen Covid-19 –pandemian aikana.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Contact personEeva Vartio, Ministry of Employment and the Economy

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2020

Contact person
Eeva Vartio, Hallitussihteeri
tel. +358 295 047 082
[email protected]

Summary

Ehdotetaan työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten covid-19-pandemiaan liittyvien säännösten voimassaolon osittaista jatkamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävien hoitamiseen.

Starting points

Covid-19-pandemian pitkittyessä työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten pandemiaan liittyvien säännösten voimassaoloa on tarpeen osittain jatkaa.

Read more

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision