Ennakoitu rakennemuutos

Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimilla vauhditetaan alueilla rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi). Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen (AIKO) varatulla määrärahalla tuetaan näitä aluelähtöisiä ERM-toimia. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten nopeaa liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Ennakoidun rakennemuutoksen AIKO-rahoituksen hankkeista päättävät maakuntien liitot maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman pohjalta. Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma eli varautumissuunnitelma on osa toimeenpanosuunnitelmaa.

AIKO-rahoitus on tarkoitettu maakunnille nopeaksi tavaksi tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia. Sen käytön on kuitenkin oltava suunnitelmallista sekä pohjauduttava alueiden kehittämisen valtakunnallisiin painopisteisiin, maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Lisätietoja: Jarmo Palm ja Hanna-Mari Kuhmonen