Ennakoitu rakennemuutos

Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimilla vauhditetaan alueilla rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi). Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen (AIKO) varatulla määrärahalla on tuettu näitä aluelähtöisiä ERM-toimia. Rahoituksella on tuettu merkittävien kehittämisavausten nopeaa liikkeelle lähtöä ja käynnistetty mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja.

Ennakoidun rakennemuutoksen AIKO-rahoituksen hankkeista ovat päättäneet maakuntien liitot maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman pohjalta. Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma eli varautumissuunnitelma on osa toimeenpanosuunnitelmaa.

AIKO-rahoitus on ollut tarkoitettu maakunnille nopeaksi tavaksi tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia. Sen käytön on pitänyt olla suunnitelmallista sekä pohjautua alueiden kehittämisen valtakunnallisiin painopisteisiin, maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Lisätietoja: Jarmo Palm ja Hanna-Mari Kuhmonen