Kuudelle puhtaan energian hankkeelle lähes 100 miljoonaa euroa investointitukea

4.10.2022 13.59
TEM
Suomen kestävän kasvun ohjelma
Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt 4.10.2022 ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset energiainvestointitukipäätökset, joilla edistetään puhtaan energian ratkaisuja. Tukea myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä 99,8 miljoonaa euroa.

Selvitys: Tuulivoimahankkeiden toteutumattomuudelle monia syitä – elinkeinot ja olemassa oleva infra selittävät eri alueiden tilannetta

4.10.2022 11.12
PLM TEM
Tuulivoimapuisto
Tuulivoimalla voi olla merkittävä rooli siirtymässä kohti fossiilivapaata energiatuotantoa. Monet tuulivoimahankkeet eivät Suomessa kuitenkaan etene toteutukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön ja puolustusministeriön tilaama selvitys tarkastelee tuulivoimahankkeiden esteitä Suomessa.

Yritysten ja kuntien vuotuinen energiankäyttö tehostunut 10 terawattituntia

3.10.2022 9.00
TEM
Lamppupakkaus
Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017–2021 tehneet yhteensä lähes 19 000 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä, joilla säästyy vuosittain energiaa 10,3 terawattituntia. 

Energiaministerit linjaavat toimista talven sähkönhintojen keventämiseksi

29.9.2022 14.52
TEM
EU-lippuja
EU:n energiaministerit tapaavat ylimääräisessä energianeuvostossa perjantaina 30.9.2022. Tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys EU-maiden välillä neuvoston asetuksesta hätätoimista, joilla EU puuttuu korkeisiin sähkön hintoihin ja vähentää energiahinnoista kuluttajille aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Markkinoilla olevien tuotteiden valvonta vahvistuu – neljän tuoteryhmän markkinavalvontaan esitetään päivityksiä

29.9.2022 13.56
TEM
Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla olevat tuotteet eivät vaaranna käyttäjien terveyttä, turvallisuutta tai ympäristöä ja että tuotteet toimivat oikealla tavalla. Hallitus esittää täydennyksiä markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoon lelujen, kuluttajakäyttöisten koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden osalta.

Polttoainetuki työkoneissa käytetylle polttoöljylle

22.9.2022 14.00
TEM
Hallitus esittää 22.9.2022 polttoainetukea työkoneissa käytetylle polttoöljylle. Esitys muuttaisi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia. Tämän vuoden syyskuussa voimaan tulleen lain käsittelyssä eduskunta antoi lausuman, joka kehotti valmistelemaan pikaisesti myös polttoöljylle vastaava tuki.

31 uutta hakemusta suuriksi uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiksi 

20.9.2022 15.44
TEM
Biokaasulaitos
Uuden energiateknologian hankkeille voidaan myöntää investointitukea, jonka tavoitteena on vauhdittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja vuoden 2030 kansallisten ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2022 suurten uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden haussa on jaossa yhteensä noin 153 miljoonaa euroa.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri