Raportti: Neljä skenaariota Suomen aluekehityksen suunnasta vuonna 2040

8.12.2021 13.02
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa Suomen aluekehityksen mahdollisia tulevaisuuskuvia on tarkasteltu neljän erilaisen skenaarion kautta. Vuoteen 2040 asti ulottuvien skenaarioiden mukaan aluekehitys voi olla globaalisti valikoitunutta, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyttä, tilkkutäkkimäistä tai tasapainoista.

Toimialaraportti: Leipomoala elää ajassa ja panostaa tulevaisuuteen

8.12.2021 13.00
TEM
Kuvituskuvana graafi, josta ilmenee leipomo- ja elintarvikealan yritysten kasvuhakuisuus. Sama sisältö käydään läpi tiedotteessa ja raportissa.
Monimuotoisen leipomoalan liikevaihto kasvoi vuonna 2020. Kilpailutilanne jatkuu kireänä, ja kireyttä lisää myymäläleipomo- ja paistopistetoiminnan ohella kasvanut tuonti.

Toimialaraportti: Luonnontuotealan kasvua tukevat trendit ovat vahvistumassa

8.12.2021 13.00
TEM
Kuvituskuva. Kuvassa marjakasvuston peittämä mätäs suomalaisessa metsässä. Kuvassa marjanpoimija on juuri ottanut marjoja kämmenelleen marjan varvusta.
Luonnontuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan maailmalla. Luonnon raaka-aineiden ympärille odotetaan syntyvän merkittävää liiketoimintaa, koska taloudellista potentiaalia ei ole vielä täysin otettu käyttöön.

Ydinenergian tulevaisuus edellyttää asianmukaista ja ajantasaista lainsäädäntöä

8.12.2021 8.37
TEM
Kuva: TVO
Ydinvoima on osa Suomen energiapalettia. Ydinenergialla on oma tärkeä roolinsa lähivuosikymmenien ilmastopolitiikan osana, kun Suomikin on matkalla ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen. Sen tulevaisuus edellyttää kuitenkin asianmukaista ja ajantasaista lainsäädäntöä.

EU-maiden ministerit hyväksyivät vähimmäispalkkadirektiivin

7.12.2021 15.06
TEM
EU-lippuja liehuu salossa
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit hyväksyivät yleisnäkemyksen riittäviä vähimmäispalkkoja koskevasta direktiivistä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vähentää työssäkäyvien köyhyyttä määrittelemällä keinoja, joilla jäsenvaltioiden tulee edistää lakisääteisen vähimmäispalkan riittävyyttä, työehtosopimustoimintaa ja vähimmäispalkkasäännösten toimeenpanoa.

Pohjoismaisessa konferenssissa jaetaan hyviä käytäntöjä osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi

8.12.2021 13.48
STM TEM
Osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen helpottaminen on teemana virtuaalisessa pohjoismaisessa konferenssissa torstaina 9. joulukuuta. Konferenssissa kuullaan muun muassa esimerkkejä uudenlaisista välityömarkkinoista ja onnistuneista kokemuksista työllistää osatyökykyisiä henkilöitä yhteiskunnallisten yritysten kautta. Esillä ovat niin ikään hyvät käytännöt osatyökykyisille suunnatusta työkyvyn tuesta työpaikoilla.

Digitalisaatio ja työn murros asettavat uusia vaatimuksia myös kotoutumistoimille – Pohjoismaat jakavat hyviä käytäntöjä ministerikokouksessa  

7.12.2021 10.07
TEM
Eri värisiä koululaisia tietokoneiden edessä opiskelemassa.
Digitalisaatio, työnteon uudet muodot, osaamisvaatimusten kasvu ja väestörakenteen muutokset vaativat entistäkin parempaa kotoutumispolitiikkaa. Pohjoismaiden kotoutumisesta vastaavat ministerit keskustelevat kotoutumisesta virtuaalikokouksessa, jonka Suomi järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista hallituskauden eri vaiheissa.

Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

Yritysrahoitushaut

Yritysrahoitushaut

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia yrityksille suunnattuja rahoitushakuja on avautumassa TEM:n hallinnonalalla syksyllä 2021.  Hakuja on tarkoitus avata mm. energiajärjestelmän murroksen, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen sekä TKI-investointien tueksi.

Yritysrahoitushakujen verkkosivu

Talent Boost

Talent Boost

Talent Boost -ohjelman tavoitteena on houkutella kansainvälisiä osaajia Suomeen. Lisäksi ohjelma pyrkii kanavoimaan Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Talent Boost -ohjelman verkkosivut

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri