TE-palveluiden siirrolla kuntiin vastataan työllisyyspalveluiden uudistusvaatimuksiin

26.1.2022 9.53
TEM
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Työ- ja elinkeinopalvelut eli tuttavallisemmin TE-palvelut, on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Hallituksen linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Uudistus vaikuttaa laajasti sekä TE-toimistojen että kuntien työntekijöihin ja tehtäviin, kirjoittaa työministeri Tuula Haatainen kolumnissaan.

Harmaan talouden torjuntaohjelma etenee suunnitellusti

25.1.2022 15.48
TEM
Useita harmaata taloutta torjuvia hankkeita on jo toteutettu hallituskauden aikana, ja uusia toimia on tulossa. Työministeri Tuula Haataisen johtama harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä käsitteli 25.1.2022 harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä hallituskautta koskevassa puolivälitarkastelussa.

Energiatehokkuussopimukset: Yritykset ja kunnat tehostaneet vuotuista energiankäyttöä lähes 9 TWh

25.1.2022 11.00
TEM
Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden lähes 600 yrityksen sekä 112 kunnan ja kuntayhtymän vuosina 2017–2020 toteuttamat toimet tehostivat niiden energiankäyttöä vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 8,9 terawattitunnilla vuosittain. Toteutunut säästö vastaa lähes 450 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.

Ulkomaalaislakiin esitetyt uudistukset nopeuttaisivat Suomeen töihin tulevien oleskelulupia ­– hallituksen esitysluonnos lähtee lausuntokierrokselle

25.1.2022 10.58
TEM
Kokki viimeistelee ruoka-annosta.
Hallitus pyrkii ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä helpottaisi hakuprosessia. 

Työttömiä työnhakijoita joulukuussa 275 300

25.1.2022 8.03
TEM
Animoituva grafiikka, jossa lukee joulukuussa työttömiä työnhakijoita oli 275 300, joka on 82 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodessa 82 000 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin joulukuussa 90 600. Kaikkiaan avoinna oli 164 500 työpaikkaa, mikä on 71 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Uusi Kasvuportfolio-toimintamalli tukee osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa kestävää kasvua ja hyvinvointia

25.1.2022 10.53
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriön uusi kasvuportfolio-toimintamalli tarjoa välineen vahvistaa kykyä ennakoida ja konkretisoida tulevaisuuden suuntaa, ymmärtää globaaleja markkinamahdollisuuksia sekä omia kilpailuvahvuuksiamme. Kasvuportfoliotyö luo parempaa tietopohjaa ja tiivistää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

Ministerit keskustelevat eurooppalaisen tutkimuksen, innovaatioiden ja korkeakoulujen tulevaisuudesta Pariisissa

24.1.2022 9.49
TEM
EU-lippuja lipputangoissa
Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (tutkimus, innovaatiot) järjestetään Pariisissa 24.−25.1.2022. Kokouksessa aiheena ovat korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden synergiat sekä korkeakoulujen tulevaisuus Euroopassa.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista hallituskauden eri vaiheissa.

Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Talent Boost

Talent Boost

Talent Boost -ohjelman tavoitteena on houkutella kansainvälisiä osaajia Suomeen. Lisäksi ohjelma pyrkii kanavoimaan Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Talent Boost -ohjelman verkkosivut

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri